Nieuws

RZ – Excelsior Rotterdam; dinsdag 20 juli, 19:00 uur

Competitie indeling Rood Zwart 1

Nieuwste versie indeling Jeugd

HEB JIJ AL EEN LOT?

Meer dan geslaagde seizoenafsluiting bij Rood Zwart

Teamindeling jeugd

Woensdag 16 juni: doorstart koffie inloopochtend

Winnares Bingo ontvangt hoofdprijs van Electro Wold Bas Baake.

1e Rood Zwart “BINDER DER BIE BINGO” daverend succes

Bingo “Bin-der-Bie” 15 mei a.s.