Rookbeleid

Vastgesteld in de AB vergadering d.d. 30 januari 2020

Stapsgewijs naar een rookvrije sportaccommodatie

Als stip op de horizon wil Rood Zwart naar een rookvrije sportaccommodatie (binnen en buiten). Dat gaan we niet in één keer doen, maar stapsgewijs. We volgen daarin de beleidslijn van de KNVB en de Hartstichting. Bij de ingebruikname van het Noaberhoes hebben we enkele regels opgesteld ten aanzien van het roken op onze sportaccommodatie. Nu we enkele maanden verder zijn en een beter zicht hebben op wat wel en niet wenselijk is, hebben we de regels enigszins aangepast. Deze zijn met ingang van augustus 2018 als volgt.

  1. Er wordt absoluut niet gerookt in het nieuwe Noaberhoes en in de kleedkamers. 
    Dat is ook wettelijk zo bepaald.
  2. Het roken op de galerij aan de westzijde is eveneens verboden.
  3. Verder is roken verboden op het kunstgrasveld en bij de ingang van het Noaberhoes.
  4. Het roken op het terras aan de zuidzijde wordt gedoogd, maar wordt niet wenselijk geacht.
  5. Op de galerij aan de oostzijde  is aan de kant van het ‘oude’ hoofdveld een rookplekje gecreëerd voor degenen die buiten overdekt willen roken.  Uiteraard is het wenselijker helemaal niet te roken.

We hopen op deze wijze het roken te kunnen ontmoedigen en onze jonge leden van het roken af te houden.

Sport en gezondheid zijn belangrijk voor kinderen en roken hoort niet thuis in een gezonde sportomgeving. Het aantal clubs met een rookvrij beleid voor kinderen is de afgelopen jaren flink toegenomen.

Uit onderzoek is bekend dat kinderen die geconfronteerd worden met roken, zelf ook eerder gaan roken. Het is moeilijker voor kinderen om roken te weerstaan als anderen om hen heen roken, vooral als het om rolmodellen gaat. Zoals sporters tegen wie zij opkijken , een familielid, een leider of de trainer. Zien roken, doet roken. Dagelijks gaat het om meer dan honderd kinderen. En hoewel ook een grote meerderheid van de Nederlandse bevolking vindt dat roken en sport niet samen gaan, wordt er langs de lijn nog veel gerookt.

Veel kinderen brengen een groot deel van hun tijd door op de voetbalvereniging. Met een (bijna) rookvrij sportterrein wordt uitgedragen dat niet-roken de norm is. Hierdoor wordt roken minder normaal en daarmee minder aantrekkelijk voor kinderen en wordt het schadelijke meeroken voorkomen. 

Het bestuur is belast met de uitvoering en handhaving van deze regels. Aan alle leden en bezoekers van onze accommodatie wordt gevraagd deze regels te respecteren en bij overtreding de overtreder  daar op aan te spreken.

De Hartstichting heeft samen met KWF Kankerbestrijding en het Longfonds het initiatief genomen voor de beweging ‘Op weg naar een Rookvrije Generatie’. De KNVB onderstreept het belang van een rookvrije generatie en zal samen met de Hartstichting voetbalverenigingen gaan stimuleren en ondersteunen om het sportpark rookvrij te maken.