Lid worden

Iedereen kan en mag lid worden van v.v. Rood Zwart. Voor onze spelende en steunende leden hanteren we de contributie zoals in onderstaande tabel is opgenomen. Betaling is mogelijk per jaar, half jaar of kwartaal. Rood Zwart int de contributie per incasso.
De peildatum is 1 januari.

CONTRIBUTIE per 1 juli 2020 (inclusief wedstrijdkleding)

Welpen tot 7 jaar*gratis
Jeugd 7 tot 11 jaar€   80,=
Jeugd 11 tot 15 jaar€ 105,=
Jeugd 15 tot 19 jaar€ 130,=
Senioren€ 185,=
Senioren 7 x 7€ 105,=
Steunend lid met stemrecht (bondslid)**€   46,=
Steunend lid zonder stemrecht (donateur)***€   32,50

* Welpen die lid worden van v.v. Rood Zwart betalen GEEN contributie.
Gaat hij/zij over van de Welpen naar de JO-08: pas dan gaat de contributie in.
Let op: wél aanmeldformulier invullen!

** Steunend lid met stemrecht is tevens lid van de KNVB. Daarom heeft hij / zij ook stemrecht op de Algemene Ledenvergadering. De bondscontributie aan de KNVB (€ 13,50 per jaar) betaalt Rood Zwart.

*** Steunend lid zonder stemrecht (donateur) is geen lid van de KNVB. Daarom heeft hij / zij geen stemrecht op de Algemene Ledenvergadering. Rood Zwart betaalt géén bondscontributie aan de KNVB.

Aanmelden

Vul onderstaand formulier in om je aan te melden bij v.v. Rood Zwart of download het inschrijfformulier.

  Jouw geslacht

  Jouw geboortedatum (verplicht)

  Ingangsdatum lidmaatschap per

  Wil gaan voetballen bij / steunend lid worden (verplicht)

  Heeft u eerder gevoetbald?

  Ìndien ja, geeft u dan hieronder aan wanneer en bij welke vereniging (i.v.m. Sportlink)

  Bereid om nu of in de toekomst vrijwilligerswerk te verrichten?

  Contributie voldoen per (verplicht)

  Acceptatie incasso:
  Ik verleen hierbij, tot wederopzegging, Rood Zwart machtiging voor het incasseren van de contributie in het door aangegeven aantal termijnen en het kledingplan voor een bedrag van € 21,00 per seizoen

  Privacy / AVG: indien wij van u of uw kind geen foto('s) op onze website mogen publiceren, dan kunt u dat hier aangeven.
  Ja, foto's publicerenNee, geen foto's publiceren

  Beëindigen lidmaatschap

  Beëindigen van het lidmaatschap van v.v. Rood Zwart kan alleen schriftelijk bij de ledenadministrateur. Opzegging lidmaatschap dient uiterlijk 31 mei van enig jaar binnen te zijn. Indien de uitschrijving te laat binnenkomt, maar alsnog vóór 1 augustus, dan betaalt u nog een half jaar contributie. Schrijft u zich uit na 1 augustus, dan brengt Rood Zwart het hele jaar contributie in rekening.