Historie

Geschiedenis voetbalvereniging Rood Zwart

Nadat eerdere pogingen om Delden voetbalrijp te maken in 1885 en 1887 mislukt waren, werd op 22 april 1909 wel succes geboekt. Meester Steentjes, toenmalig hoofd van de r.k. jongensschool, was de secretaris van de eerste Deldense Voetbal Club DVC. Deze club bleek geen lang leven beschoren. Op 14 januari 1912 verdween de club geruisloos van het toneel. 

In 1916 werd het “wilde” voetbal van de r.k. jongeren in clubverband gebracht. De vereniging Sparta ontstond op deze manier. Met speelvelden op De Mors, de Goorseweg nabij erve de Fute en de Wiener weg werden veel locaties aangedaan. Organisatorisch zat het niet best in elkaar. Toen rond 1920 enkele bekende Deldenaren (Freddy Schweigman, Theo Wreesman en Willem Schneider) na hun studie elders weer terugkwamen wilden zij graag voetbal blijven spelen. Zij sloten zich aan bij Sparta voor een nieuwe impuls. De naam Sparta werd vaker gebruikt, wat heeft ertoe geleid dat in 1921 de naam gewijzigd werd in Effecto. Maar ook deze club verween weer van het toneel a.g.v. royement door de toenmalige voetbalbond R.K.U.V.B.

1923: Het ontstaan 

Als gevolg van de belangstelling voor het voetbalspel, gewekt via de toenmalige voetbalverenigingen Sparta en Effecto, werd op 6 januari 1923 op het feest van “De Drie Koningen” na afloop van de H. Mis op het initiatief van Berend Mosman en Johan Engbersen in café Huiskes aan de Molenstraat in Delden een nieuwe voetbalvereniging opgericht: “Rood Zwart” was geboren.

De R.K.U.V.B. dreigde aanvankelijk de toelating van Rood Zwart te blokkeren, omdat de schuld van Effecto nog niet was voldaan. Veel oud-leden van die vereniging waren namelijk nu lid van de nieuwe vereniging Rood Zwart geworden. “Eerst de schuld van fl. 18,00 per persoon voldoen, een weekloon in die tijd, en dan pas erkenning”, was het parool van de voetbalbond. De schulden werden uiteindelijk voldaan en de toelating tot de 1e klasse R.K.U.V.B. was een feit.

Het vervolg werd een tijd van pieken en dalen. In 1929 bedankten als gevolg van interne strubbelingen veel leden. Het vertrek van de gezaghebbende voorzitter H. Strikker werd als oorzaak gezien. Maar de toenmalige kapelaan Lommerse keerde het tij. Onder het motto “alles wat benen heeft moet voetballen” werd de crisis bedwongen. Rood Zwart bleef op de been.

In de oorlogsjaren werd de beoefening van het voetbalspel op een laag pitje gezet. Veel mannen werden door de bezetter te werk gesteld in Duitsland of moesten onderduiken om aan die tewerkstelling te ontkomen. Ook het sportveld op de Mors werd in late oorlogsjaren door de Duitsers voor andere doeleinden gebruikt. Mede door gebrek aan spelmateriaal was er geen basis meer om in de seizoenen 1943 – 1944 en 1944 – 1945 met seniorenelftallen in competitieverband uit te komen.

Maar na de bevrijding was er weer volop actie. Aan de toenmalige Goorsestraat werd nabij “Könning’s Frits” een noodveld aangelegd en het spel kon weer beginnen.

Het verkrijgen van voetbalschoenen was in die tijd erg moeilijk, evenals spelmateriaal en dergelijke. Maar het woord “behelpen” was in die tijd reeds op verschillende wijzen vervoegd, men was dus wel iets gewend.

1946: Omniumvereniging

In 1946 werd Rood Zwart een omniumvereniging. Dit betekende dat de club werd uitgebreid met de afdelingen wandelsport, gymnastiek en in de latere jaren ook handbal en judo.

Bestuurlijk waren de verschillende takken met hun specifieke problemen, moeilijk te overzien. Dit resulteerde in een scheiding van tafel en bed: op 19 januari 1968 werd besloten dat elke afdeling als zelfstandig opererende vereniging haar eigen gang zou gaan. Reeds voordien was de afdeling handbal opgegaan in de huidige vereniging D.H.V. Ook de voetbalvereniging Rood Zwart stond vanaf 1968 dus weer helemaal op eigen benen.

1950: Nieuw complex

In 1950 werd een nieuw complex betrokken. De locatie aan de Langestraat 155 in Delden is nog steeds het domein van v.v. Rood Zwart. Met één veld, een betonnen keet als kleedkamer en een kraan met koud water leek het al heel wat. 

Rood Zwart bleef zich verder ontwikkelen. Mede daardoor ontstond de behoefte aan uitbreiding van velden en kleedkamers. In 1964 werden het huidige hoofdveld en vier nieuwe kleedkamers in gebruik genomen. Dit gebouw bevatte tevens een soort bestuurskamer en enkele scheidsrechterkleedkamers.

1956: Eerste veldverlichting

Op 20 oktober 1956 werd de allereerste veldverlichting in gebruik genomen. Op een strook achter het veld, waar nu het clubgebouw staat, kon onder kunstlicht getraind worden. In 1964 werd het 2e veld aangelegd (huidige hoofdveld). De ruimte tussen beide velden, benut als trainingsruimte, had ook een eigen kunstlicht voorziening. Op het huidige trainingsveld werd medio november 1972 een nieuwe veldverlichting aangelegd. 6 Lichtmasten werden in eigen beheer geplaatst. De lampen met een kenmerkende rode gloed werden halverwege de 80-er jaren vervangen door modernere exemplaren met meer lichtopbrengst. 

De groei van de club bracht met zich mee dat behoefte aan extra trainingsfaciliteiten zich nadrukkelijk aandiende. Bovendien bracht de tijd met zich mee dat door-de-weekse oefenwedstrijden vaker op het programma stonden. Dit gegeven heeft het bestuur geïnspireerd de mogelijkheden van plaatsing van een nieuwe lichtinstallatie te onderzoeken. Op 24 oktober 1995 ontsteekt de toenmalig wethouder van sportzaken, mevrouw van Driel, voor het eerst de lampen op het huidige veld 2. Rood Zwart was daarmee weer helemaal bij de tijd.

1973: Eigen clubgebouw

Voor de onderlinge contacten na het sporten en ook voor vergaderingen, contactavonden, diverse clubgebeurtenissen, enzovoort, was men aangewezen op het parochiehuis aan de Langestraat in Delden tegenover de R.K. kerk. Ere-lid J. Gerritsjans zwaaide aldaar jarenlang de scepter en was daarmee altijd een geweldige gastheer. Ondanks de hier altijd aanwezige kenmerkende Rood Zwartsfeer, zocht men naar nieuwe mogelijkheden.

Door de groei en sociaal/maatschappelijke ontwikkelingen kwam de behoefte aan een eigen clubgebouw nadrukkelijk in zicht. In 1972 was het zover. De start van de bouw van een geheel eigen clubgebouw was een feit. Het duurt uiteindelijk toch nog tot maart 1973 voordat toenmalig burgemeester Rademaker de deuren van “het Odink” kon openen. Dankzij veel vrijwilligerswerk kon een nieuw clubgebouw in gebruik worden genomen.

1976: clubgebouw door brand verwoest

Bij elke club staat wel een indrukwekkende gebeurtenis in het geheugen gegrift. Zo ook bij Rood Zwart! 

Groot was de schrik toen op 26 augustus 1976 het clubhuis door brand volledig verwoest werd. Inbrekers veroorzaakten deze ramp. Door wederom gezamenlijk de schouders eronder te zetten herrees een compleet nieuw clubgebouw. Op 26 februari 1977 kon de vlag in top voor de opening. De leden schonken het bestuur een beveiligingsinstallatie opdat herhaling van deze ramp de club bespaard zou blijven. Rood Zwart kon verder ontwikkelen.

1978: Uitbreiding accommodatie

De groei bleef doorgaan. In een langslepend traject dat vanaf 1973 heeft gelopen, heeft het bestuur al haar krachten in de strijd gegooid om de broodnodige behoefte aan uitbreiding van de accommodatie met 2 velden, om te zetten in daadwerkelijke realisatie daarvan. Waar toenmalige rentmeester Brunt van stichting Twickel tijdens een kampioensreceptie van het 1e elftal op 29 april 1973 aangaf dat “het begon te dagen aan de horizon”, was er eind 1974 nog niets in daden omgezet. Gevolg: 10 mei 1975 trekken de junioren van Rood Zwart gewapend met spandoeken en toeters in een demonstratieve optocht door het centrum van Delden.

Met hulp van een bemiddelaar wordt tussen de gemeente en de landbouwer, die schadeloos gesteld moest worden voor afgestane grond, in juli 1975 een akkoord bereikt. Daar waar de vereniging dacht eindelijk aan de slag te kunnen, gooide de provinciale staten opnieuw roet in het eten. Door een “verhelderend” gesprek van ons toenmalige bestuur zelf in Zwolle (met de gemeente werd immers geen vooruitgang geboekt!) werd toch succes bereikt. Op 29 maart 1976 gaat de gemeenteraad akkoord met een krediet van fl. 473.500,00 voor de aanleg van 2 speelvelden en aanleg parkeerruimte. Nadat betrokken landbouwer opnieuw dwars ging liggen voor nog een grotere compensatie, komt men achter de schermen uiteindelijk toch tot een definitief akkoord en wordt eind 1976 begonnen met de aanleg van de 2 velden aan de westkant van het complex.

Extra velden betekende ook behoefte aan extra kleedruimte. Ook die barricade  werd overwonnen. Plannen voor uitbreiding van bestaande kleedkamers met 4 nieuwe kleedruimten, scheidsrechterkleedruimtes en realisatie van een grote kelder, werden ingediend en goedgekeurd.

De datum 26 augustus staat met gouden letters in de geschiedenisboeken vermeld. Toenmalig loco-burgemeester Nijhof (ook jarenlang jeugdvoorzitter van Rood Zwart) opende op 26 augustus 1978 het vernieuwde en flink uitgebreide sportcomplex aan de Langestraat, wat de naam De Scheetheuvel meekreeg, vernoemd naar schietterrein dat vér voor de oorlog in deze omgeving door de burgerwacht gebruikt werd. Rood Zwart klaar voor de toekomst.  Met een aanpassing en opknapbeurt van de oudste 4 kleedkamers in september 1992 werd ook hiermee de bruikbaarheid verbeterd.

1981: Damesvoetbal bij Rood Zwart

In 1981 startte Rood Zwart met damesvoetbal. De vriendinnen en echtgenotes van diverse senioren heren voetballers werden blijkbaar zodanig geïnspireerd dat zij nadrukkelijker betrokken wilden zijn bij de vereniging Rood Zwart. Door zelf actief te gaan voetballen werd de basis gelegd voor damesvoetbal bij Rood Zwart.

5 Jaar later was de animo hiervoor kennelijk verdwenen en kon de vereniging het damesvoetbal weer “uit de boeken strepen”. Vanaf 1992 werd met een meisjes B team opnieuw de draad voor meisjes/damesvoetbal opgepakt. Nadien werd dit het meisjes A team en uiteindelijk het Dames 1 team. Een aantal van deze dames speelde meer dan 10 jaar voetbal bij Rood Zwart. 

Na een KNVB promotie-avond voor dames/meisjesvoetbal in ons clubgebouw werd in februari 2000 begonnen het meisjesvoetbal goed      “in de steigers te zetten”. Dit zorgde bij de start van het seizoen 2001 – 2002 voor een meisjes E team (8-11 jaar) en een meisjes B team (12-16 jaar).

In de daarop volgende seizoenen werd met resp. 1 dames en afwisselend met 3 en 4 meisjesteams aan de competitie deelgenomen. Tot op de dag van vandaag neemt Rood Zwart met 3 tot 5 teams deel aan KNVB-competities. Ook damesvoetbal is daarmee inmiddels flink geworteld in de club.

1995: Aantal junioren boven de 200!

Rood Zwart blijft groeien. Een actieve jeugdcommissie heeft blijkbaar een bijzondere aantrekkingskracht op de Deldense jeugd. Voor Rood Zwart als club werd een mijlpaal bereikt in augustus 1995. Het aantal jeugdleden overschreed de magische grens van 200! De verdienste van de inzet van een zeer actief jeugdkader. Rood Zwart predikt in haar beleid veel oog te hebben voor de jeugd en handelt daar ook naar. Naast de wekelijkse voetbalinspanningen, worden vele nevenactiviteiten ontplooit. Rood Zwart is zich bewust van haar sociaal / maatschappelijke verantwoordelijkheid jegens de jeugd. 

Anno mei 2008, is het totaal aantal jeugdleden doorgegroeid naar ca. 330! Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst lijkt een cliché, echter voor Rood Zwart is de stabiele groei een bewijs dat de club leeft! Keerzijde van deze ontwikkeling is het  dreigende tekort aan kaderleden om alle activiteiten in goede banen te leiden. Een probleem van deze tijd, zo lijkt het.

2005: Geheel nieuwe kleedaccommodatie

Nog een bijzondere gebeurtenis met gouden letters vastgelegd in de geschiedenisboeken bij Rood Zwart, is de realisatie en opening van het geheel vernieuwde kleedkamercomplex op 1 april 2005. 

De gestage groei van met name de jeugdafdeling, de verankering van damesvoetbal binnen Rood Zwart en andere normen en waarden omtrent inrichting en hygiëne in- en rondom kleedkamers, maakte begin 21e eeuw duidelijk dat de bestaande kleedkamers aan vervanging toe waren. Een rapport na onderzoek op legionella-preventie in het warmwatersysteem onderstreepte nog eens de noodzaak. Ook hier is een traject van meer dan 5 jaar aan vooraf gegaan eer afronding een feit was. Ook nu was de trage ambtelijke molen, één van de oorzaken. Na de gemeentelijke herindeling naar de nieuwe gemeente Hof van Twente moest veel geharmoniseerd worden.

Rood Zwart heeft gedurende deze tijd veelal moeten opboksen tegen het fenomeen rechtsongelijkheid in benadering en zienswijzen. Het leek erop dat een financiële bijdrage van de gemeente voor de poorten van de hel weggesleept moest worden. Uiteindelijk is dat gelukt en gaven de leden in een bijzondere algemene ledenvergadering op 26 januari 2004 het bestuur toestemming de grootste investering door de club ooit gedaan, door te zetten. 

Ook nu werden de krachten gebundeld op een herkenbare Rood Zwart wijze; samen de schouders eronder om iets moois van te maken. Onder bezielende leiding van ‘bouwpastoor’ Herman Klein Breteler werd in een kleine 2 jaar een nieuw complex van 10 kleedkamers gerealiseerd, werden de oudste 4 kleedkamers afgebroken en de andere 4 bestaande kleedkamers omgebouwd tot diverse technische ruimtes met specifieke bestemmingen. Toenmalige burgemeester Ank Bijleveldt verrichtte de officiële opening van dit prachtige gebouw. Geheel ingericht op de eisen van de tijd. Energiezuinig, hygiënisch, vandalisme-arm, praktisch, ruim, zijn kwalificaties die hier van toepassing. Ook nu kan Rood Zwart weer een flinke tijd vooruit.

2007 –  2008: En hoe nu verder?

Rood Zwart is bovenal een voetbalclub. Dáár zijn de pijlen op gericht. Het bestuur is zich bewust van het feit dat heden ten dage goede faciliteiten een ‘must’ zijn. Enkele speerpunten voor de komende jaren: 

 • Zorgen voor voldoende kaderleden, goede bezetting van alle commissies
 • Meer dan ooit vrijwilligers blijven motiveren binnen Rood Zwart, daarmee draagvlak voor continuïteit creëren
 • Vernieuwing van het clubgebouw om onderdak te kunnen blijven bieden aan de jeugd
 • Aanleg van een kunstgrasveld 

Laatstgenoemde stond hoog op het verlanglijstje van het bestuur. De groei van onze club bracht knelpunten in de accomodatie aan het licht. De gemeente Hof van Twente stond voor het vaststellen van nieuw beleid inzake aanleg kunstgrasvelden. Aanleg van zo`n veld bij Rood Zwart werd een pilotproject. En met succes!

Na een intensieve voorbereiding (gedragen door een platvorm van gemeente en betrokken clubs) is daarop beleid vastgesteld. Het kunstgrasveld is aangelegd in de periode juni – oktober 2008 (door De Grontmij) en officieel in gebruik genomen op 12 november van dat jaar. Rood Zwart beschikt vanaf dat moment over een top accommodatie kunstgras waar in de weide omgeving over gesproken wordt. 

Nadat in oktober 2007 secretaris Nico Bloem na 9 jaar afscheid had genomen, zijn in oktober 2008 voorzitter Jan Pepers (14 jaar zitting, waarvan 12 jaar als voorzitter) en penningmeester Alex Braakhuis (16 jaar zitting) deze weg ook gevolgd. Daarmee was het complete DB niet meer in functie. Dit luidde een periode van onvolledige bestuursbezetting in omdat geen aduquade opvolgers zich aandienden.

De zittengebleven bestuursleden Herman Ensink, Egbert Kleinhorsman en Mark Ros hebben de lopende zaken goed verwerkt en Rood Zwart draaiende gehouden. Echter het besef dat het goed functioneren van een voetbalvereniging in de basis gestart wordt vanuit een voltallig en slagvaardig bestuur, deed meerdere leden beseffen; hoe nu verder? Daarmee stond Rood Zwart aan de vooravond van flink aantal wijzigingen binnen het bestuur. 

2009: Bestuur weer compleet en slagvaardig

Na een periode van (deels)interim bestuur in 2008 en begin 2009, zijn in april 2009 een aantal vacante posities binnen het bestuur weer ingevuld. Op 26 oktober is tijdens de algemene ledenvergadering o.l.v. Herman Ensink het nieuwe bestuur (met 5 nieuwe leden)  voorgesteld aan de leden. Met een volmondige ‘ja’ door de leden tegen de nieuwe bestuursleden had Rood Zwart weer een volledig bestuursbezetting. Samen met de zittende leden is nieuw beleid vastgesteld en dit wordt de komende jaren verder  uitgerold. De positie voorzitter is echter nog steeds vacant.

Het Damesvoetbal binnen Rood Zwart neemt een steeds belangrijkere positie in binnen de vereniging. Na een kampioenschap in het seizoen 2007-2008 is DA1 opnieuw kampioen geworden in het seizoen 2008-2009. Het promoveert hiermee naar de 2e klasse.

Het 1e elftal Heren daarentegen liet het afweten. Eindigend op de 10e plaats in de reguliere competitie, moest nacompetite gespeeld worden om behoud danwel degradatie. In de beslissende wedstrijd uit bij HVV Hengelo werd wel gewonnen(0-2), doch moesten over 2 wedstrijden gezien strafschoppen de beslissing brengen, waarbij Rood Zwart aan het kortste eind trok en naar de 4e klasse degradeert. 

Naast het organiseren van eigen toernooien, bijvoorbeeld het Gerrit ten Brummelhuistoernooi, (maar uiteraard ook deelnemen aan [jeugd]toernooien bij andere verenigingen) is dit jaar in mei voor de 2e keer een nieuw fenomeen binnen Rood Zwart, het Bevertoernooi georganiseerd. Een toernooi bestemd voor ‘lagere’ seniorenelftalen heren, maar ook dames. Naast de sportieve prestaties is vooral na afloop de gezamenlijke barbeque en vooral het spetterende feest zeer karakteristiek voor dit toernooi.

2010: Robert Ros nieuwe voorzitter

Het nieuwe bestuur is met veel inspiratie en slagkracht aan slag, een nieuwe voorzitter ontbreekt echter nog. Tijdens de ALV van 2010 wordt onder groot applaus de nieuwe voorzitter in functie gekozen: Robert Ros.
Een zeer goede bekende van Rood Zwart, evenals de rest van zijn familie. Robert blijkt al snel een zeer deskundige, ambitieuze en hardwerkende voorzitter en is daarnaast een echte mensen-mens.

2010 – 2023: SportParkPlus

Eén van de ambities van Rood Zwart is om haar accommodatie vóór haar 100-jarig opgewaardeerd te hebben tot een multifunctioneel en duurzaam sportpark voor Rood Zwart en haar omgeving, vandaar de Plus.

Samen met Stichting Twickel, gemeente Hof van Twente is een masterplan ontwikkeld waarin een serie aan verbeteringen en vernieuwingen zijn opgenomen om het terrein zo mooi mogelijk in te passen in het landgoed Twickel en de landelijke essen rondom Delden. Uiteraard wel met oog voor de gebruikers van het complex. Naast Rood Zwart zijn dit onder andere de BSO La Luna, basisscholen, scholengemeenschap Twickel en vele maatschappelijke organisaties. Het vertrekpunt van de herinrichting was het landschapsplan van Greet Bierema.

Het Masterplan omvat in hoofdzaak de volgende onderdelen:

 • Veilige toegang tot het complex
 • Bevorderen fietsgebruik (fietsparkeren, fietsers stroom scheiden van autoverkeer)
 • Herstel van de brink als centrale ontmoetingsplek (jeu-de-boules, beachbal)
 • Inpassing parkeerplaats
 • Vervangende multifunctionele en duurzame nieuwbouw van het clubgebouw
 • Inrichting als landschapspark
 • Renovatie van de kelder tot volwaardige werk- en opslagruimte
 • Duurzame verlichting op velden en terrein en in de gebouwen
 • Duurzame elektriciteitsproductie
 • Verplaatsen en opwaardering hoofdveld
 • Aanleg van een multiveldje voor pupillen en veteranen
 • Pop-up beregeningssysteem grasvelden
 • Toplaagvervanging kunstgras
 • Vervanging kleedkamerinstallaties door duurzame alternatieven met verbeterd comfort

Het Masterplan zal 1,5 à 2 miljoen euro gaan kosten. Een gigantisch bedrag voor een vereniging van circa 700 leden.

Desalniettemin wel haalbaar dankzij jarenlang goed beleid en penningmeesterschap, medewerking van vele fondsen en subsidiekanalen en bovenal de enorme betrokkenheid van vele vrijwilligers. Alleen al de nieuwbouw van het Noaberhoes heeft tot stand kunnen komen door zo’n 15.000 (!!) vrijwilligersuren.

Niet voor niets was en is ons motto: MET ELKAAR, VOOR ELKAAR

2017: svo Twickel

Het meiden en damesvoetbal zit zowel bij sv Delden als bij Rood Zwart in de lift. Toch hebben beide verenigingen onvoldoende speelsters om de leeftijdscategorieën te kunnen laten spelen. Samen optrekken lijkt dan ook een goede keuze. In 2017 wordt door beide clubs dan ook een nieuwe club opgericht genaamd svo Twickel. De nieuwe club heeft een proefperiode van 3 jaar om zich te bewijzen. De eerste resultaten zien er veelbelovend uit!

SVO staat hierbij overigens voor Samenwerking Vrouwen / meiden Opleiding en voetbalt in de kleuren waarin beide moederverenigingen zich herkennen (zwart en blauw).

2019: Een Groene Club

Eind 2019 wordt een grootschalige zonne-energie installatie in gebruik genomen. Deze produceert zo’n 115 MWh per jaar (genoeg voor circa 35 huishoudens).

Ook wordt de conventionele verlichting op 2 velden, op het terrein en in de kleedkamers vervangen door LED-verlichting. Een besparing van minimaal 10 MWh per jaar wordt hierdoor gerealiseerd. Samen met de reeds getroffen maatregelen in het Noaberhoes wordt Rood Zwart hiermee 1 van de Groenste voetbalverenigingen van Nederland.

Jubileum clubbladen

40 jaar RZ >>>
50 jaar RZ >>>
60 jaar RZ >>>
75 jaar RZ >>>

Sportieve prestaties 1ste elftal

JaarKlasse
’23-’24 t/m ’25-’261e Klasse RKUVB
’26-’272e Klasse RKUVB
’27-’281e Klasse RKUVB
’28-’29 t/m ’29-’302e Klasse RKF
’30-’31 t/m ’39-’401e Klasse RKUVB
’40-’42 t/m ’41-’422e Klasse TVB
’42-’43afdeling TVB
’43-’44geen senioren
’45-’46 t/m ’48-’492e Klasse TVB
’49-’50 t/m ’51-’523e Klasse TVB
’52-’53 t/m ’58-’592e Klasse TVB
’59-’601e Klasse TVB
’60-’614e Klasse KNVB
’61-’62 t/m ’69-’701e Klasse TVB
’70-’71 t/m ’72-’734e Klasse KNVB
’73-’74 t/m ’80-’813e Klasse KNVB
’81-’82 t/m ’91-’924e Klasse KNVB
’92-’93 t/m ’93-’943e Klasse KNVB
’94-’95 t/m ’95-’964e Klasse KNVB
’96-’97 t/m ’98-’993e Klasse KNVB
’99-’00 t/m ’00-’014e Klasse KNVB
’00-’01 t/m ’03-’043e Klasse KNVB
’04-’054e Klasse KNVB
’05-’06 t/m ’08-’093e Klasse KNVB
’09-’10 t/m ’12-’134e klasse KNVB
’13-’145e klasse KNVB
’14-’15 t/m heden4e klasse KNVB

Archief v.v. Rood Zwart, Gerard Bebseler, Nico Bloem, Wim Koning ter Heege (laatste up-date 31-1-2020)