Kantinecommissie

Wie vormt de kantinecommissie?

Het Noaberhoes van Rood Zwart wordt beheerd door een groep van 4 beheerders en de kantinecommissie. De kantinecommissie bestaat uit onderstaande leden. Bij elk commissielid staan haar/zijn taken en verantwoordelijkheden.

  • Kantinediensten worden ‘gedraaid’ door Rood Zwart vrijwilligers. 
  • Het Noaberhoes van Rood Zwart herbergt een kantine, keuken, bestuurskamer, vergaderkamers, opslagruimtes, toiletruimten.
  • Het prijsbeleid van te consumeren producten wordt in nauw overleg tussen kantinecommissie en bestuur periodiek vastgesteld.
  • In de keuken en kantine worden producten bereid en verkocht volgens de richtlijnen van de Hygiënecode van de Voedsel Waren Autoriteit (VWA)

Huidige taakverdeling kantinecommissie:

Jelle de Vries (06-14416633)
– Hoofd kantinebeheerder
– Inkoop drank en etenswaren
– Aanspreekpunt en planning bar- en keukenmedewerkers zondag
– Aanspreekpunt onderhoudsploeg
– Verhuur Noaberhoes
– Bestuurslid

Gerda Meier (074-3762236)
– Kasbeheer
– Inkoop etenswaren
– Kantinebeheerder

Marion Ottenschot (06-81769636)
– Aanspreekpunt schoonmaak Noaberhoes
– Aanspreekpunt en planning barmedewerkers zaterdagochtend
– Planning barpersoneel bij evenementen

Arjan Hartgerink (06-50236072)
– Aanspreekpunt en planning barmedewerkers zaterdagmiddag
– Aanspreekpunt en planning keukenmedewerkers zaterdagmiddag

Jeroen Lovink (06-10533798)
– Aanspreekpunt en planning barmedewerkers donderdagavond