Statuten

Statuten van V.v. Rood Zwart

Op 01-12-2011 zijn de huidige statuten in akte vastgelegd bij notaris Rouwenhorst en daarmee formeel van kracht geworden. Dit was de laatste stap die, na goedkeuring door de leden en KNVB, nog genomen moesten worden.

De oude statuten dateerden uit 1979 en waren dan ook sterk verouderd en op verschillende onderdelen niet (meer) praktisch. Verder waren hier en daar andere en nieuwe keuzes gewenst. Een algemene herziening van de statuten was dan ook zeer wenselijk. De statuten vormen immers de basis voor het functioneren van onze vereniging. 

Lees hier de nieuwe statuten   

Voor een nadere toelichting op de statuten: klik hier.