Commissie Bouw & onderhoud

Samenstelling commissie

NaamFunctieE-mailadresTelefoonnummer
Rob Hüdepohl
Han Blanke
Raymond Kenkhuis
Ben Exterkate
Fons Kemerink op Schiphorst
Frans Dijkmans
Mark ter Braak
Vincent Kenkhuis
Tim Hoekstra
Wim Koning ter Heege

Voor algemene vragen / opmerkingen kunt u terecht bij: Wim Koning ter Heege (06 202 450 98 / wim@khbdelden.nl).

Verantwoordelijkheden/taken commissie

De commissie Bouw en Onderhoud bereidt nieuw- en verbouwklussen én onderhoud van de opstallen voor en voert deze uit. Dit gebeurt in overleg met het bestuur en in samenwerking met de Vrijdagmorgenploeg, de Kantinecommissie en derden. Tevens wordt er 1 of 2 keer paar jaar een klussendag georganiseerd.

Algemene informatie / overig

Naast de genoemde commissieleden zijn er veel andere vrijwilligers bij de Bouw en het Onderhoud betrokken.

Wil je meedoen: meldt je aan!