Juniorbeleidsplan

Kernpunten Voetbaltechnisch Beleidsplan Junioren v.v. Rood Zwart

De Technische Commissie Jeugd bestaat uit: 

 • Voorzitter
 • Technische jeugdco√∂rdinatoren
 • Groepsjeugdco√∂rdinatoren

Elke leeftijdsgroep kent een technische jeugdcoördinator en een groepsjeugdcoördinator.

Technische jeugdcoördinator (TJC) 

De TJC richt zich vooral op het ondersteunen van jeugdtrainers. Zo helpt hij bij de opzet van trainingen, het inwerken van trainers, begeleiden van jonge en onervaren trainers en het verzorgen van oefenstof.

De TJC belegt voor de trainers van zijn leeftijdscategorie één maal per 6 weken een bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen alle zaken die met technisch beleid te maken hebben aan de orde komen, zoals bijvoorbeeld:

 • het opstellen van een jaarplan voor de trainingen
 • doorspreken oefenstof per fase in het jaar. 
 • opstellen afspraken over spelconcept
 • ontwikkeling van spelers
 • opleidingstraject trainers

De TC jeugd bezoekt ook met regelmaat een training. 

Groepsjeugdcoördinator

De groepsjeugdcoördinator is verantwoordelijk voor de communicatie naar de teams toe. Zij dragen zorg voor een verantwoorde teamindeling, in samenspraak met leiders, trainers en technische jeugdcoördinatoren. Zij zullen regelmatig een wedstrijd bezoeken, contact houden met de leiders en tevens zorgdragen voor interne scouting. Op deze manier kunnen we alle jongens en meisjes beter volgen en inzicht krijgen in wat er leeft in de club. Voor leiders zijn deze groepsjeugdcoördinatoren het aanspreekpunt.

Leiders

Tevens zijn we verheugd dat er weer zoveel mensen zich willen inzetten als leider. Ook voor de leiders hebben we de taken duidelijk omschreven. We maken hierbij een onderscheid tussen prestatieteams en recreatieteams:

 • De leiders van een recreatief team maken de opstelling van het team en beslissen over het inzetten van wisselspelers.
 • De leiders van de selectieteams hebben deze taak niet. Zij adviseren de trainers.
 • De leiders zijn primair het aanspreekpunt voor ouders en jeugdleden. Zij zorgen voor de informatie van en naar de spelers. Tevens dragen zij zorg voor het ‚Äėcorrect gedrag‚Äô van een team en co√∂rdineren het vervoer.

Trainers

De jeugdopleiding is erg belangrijk binnen Rood Zwart. De trainers spelen bij de uitvoering van het technisch beleidsplan een cruciale rol. Bij de jeugdselecties geldt dat de opleiding belangrijker is dan presteren. Bij een goede opleiding zullen prestaties vanzelf volgen. De jeugdtrainer heeft vooral tot taak technische vaardigheden over te brengen op het team. Maar ook oog voor de sociale kant is erg belangrijk, zoals het bijbrengen van sportiviteit en teamverband.

Trainingsoefeningen

Voor alle jeugdleiders en jeugdtrainers is er vanaf nu een voetbalplan beschikbaar met daarin trainingsoefeningen en andere informatie over de specifieke categorie, deze zijn hieronder te downloaden door er op te klikken.

F- pupillen voetbalplan
E- pupillen voetbalplan

D pupillen voetbalplan
A, B en C junioren voetbalplan

Ouders

Tot slot niet vergeten de ouders van de jeugd. Rood Zwart wil dat de jeugd vooral plezier heeft in het voetbal. Foppe de Haan wees er nog op dat het succes van Jong Oranje vooral te wijten was aan het spelplezier. Ouders kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Bovenstaande taakomschrijvingen komen uitvoeriger aan bod in het jeugdbeleidsplan. 

Het jeugdbeleidsplan is ter inzage beschikbaar bij de jeugdco√∂rdinator.