Aangescherpte coronamaatregelen vanaf zaterdag 6 november

Op dinsdag 2 november jl. zijn door het demissionaire kabinet nieuwe coronamaatregelen aangekondigd. Maatregelen waar ook wij als Rood Zwart ons aan zullen moeten houden. Gelukkig kan het buitensporten doorgaan zonder coronatoegangsbewijs (CTB). Datzelfde geldt ook voor supporters langs de lijn.

Wel geldt dat voor de binnenruimtes op de Scheetheuvel (zoals kleedkamer, toilet, bestuurskamer, sportkantine) en het buitenterras voor personen vanaf 18 jaar een CTB is vereist.
Er is een uitzondering gemaakt voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn in de kantine. Zij hoeven geen CTB te tonen. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, en andere vrijwilligers. Dit proberen we zo praktisch mogelijk in te vullen. Wel kiezen we ervoor om de kantinemedewerkers hun CTB te laten tonen. Zie voor meer informatie de site van NOC*NSF.

Verder gelden natuurlijk de basisregels:

  • Was vaak en goed uw handen.
  • 1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm uzelf en anderen in de samenleving.
  • Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen.
  • Zorg voor voldoende frisse lucht.

Als vereniging moeten we alle zeilen bijzetten om ons zo goed mogelijk aan de regels te houden. We vragen dan ook van iedereen begrip voor deze situatie en doen een beroep op ieders verantwoordelijkheid bij het naleven van de regels.

Met elkaar voor elkaar

Namens het bestuur