Op naar nieuw technisch beleid!

De technische commissie van Rood Zwart schrijft momenteel een nieuw technisch beleid. Belangrijkste doelstelling: mensen verenigen. Om dat te bereiken, willen we uitdragen dat plezier en resultaat hand in hand gaan. Het basisprincipe van het nieuwe beleid is dat ieder voetballend lid plezier heeft in voetbal. Prestaties komen daarmee vanzelf.

We richten ons met het nieuwe beleid in ieder geval op de volgende onderwerpen:

  • Plezier, ontwikkeling en prestatie gaan hand in hand.
  • Onderlinge samenwerking .
  • Betrokkenheid van spelers, trainers, leiders en ouders.
  • Een heldere visie.
  • Duidelijkheid en heldere communicatie.

Eigen trainers
Wat we erg belangrijk vinden, is dat alle jeugdteams goed opgeleide trainers krijgen uit eigen geledingen. Dit geldt dus voor de selectieteams, maar vooral ook voor de niet-selectie teams. De komende jaren willen we met behulp van de KNVB een groep enthousiaste Rood Zwarters opleiden tot trainer door gediplomeerde Rood Zwarters die al trainer zijn. Binnen die opleiding moet uiteraard aandacht zijn voor technische en tactische vaardigheden, maar zeker zo belangrijk vinden we de sociale en didactische kennis.

Aanpak
Hoe gaan we dit doen? Voor de algehele coördinatie van dit opleidingstraject stellen we een Hoofd Opleidingen aan. Daarnaast gaan we meer samenwerken met de KNVB. En in de komende tijd gaan we als technische commissie actief toekomstige trainers benaderen. Als Rood Zwarter ben je uiteraard ook van harte welkom om je zelf bij ons te melden. Komend najaar start de opleiding met veel enthousiasme, toewijding, vrije tijd, specialisme én plezier.

Jeugd voor senioren
We starten hiermee dan wel bij de jeugd, maar onze ambitie reikt tot de senioren. Hoe mooi zou het zijn dat ook alle senioren door Rood Zwarters getraind worden die we zelf hebben opgeleid? Daar gaan we voor!

Namens de technische commissie,
Michel Janssens

PS: we zijn er als technische commissie trots op dat we ook al hele mooie voorbeeldtrainers in ons midden hebben! Lees hiervoor zeker het interview met Kars Linderman.