Zo maar

Zo juist teruggekeerd van het Gerrit ten Brummelhuis toernooi en geïmponeerd geraakt door het gehele gebeuren. De inzet van de jongeren doet weldadig aan en ook de organisatie draagt zorg dat alles naar wens verloopt.

Even met de voorzitter en enkele getrouwen van gedachten wisselen waarbij, hoe kan het ook anders, de toekomst van voetbaltechnische zaken aan de orde komt. Blij te horen dat de ontwikkeling van jeugdspelers aanleiding geeft tot optimisme inzake de prestaties van onze seniorenelftallen en met name ons eerste elftal.

Kennelijk met respect voor de ouderdom wordt me een kop koffie aangereikt, waarnaar op gebruikelijke wijze aan de bliktocht, als ik dat zo noemen mag, een vervolg kan worden gegeven. Als ik dan, nog mijmerend. langs de speelvelden loop, proef ik bij de aanwezigen een pracht sfeertje. Juist dat laatste bij alle Rood – Zwarters vast te houden dan wel uit te breiden zal voor de toekomst de basis blijven voor een gezond verenigingsleven, zoals dat nu al bijna 100 jaar het geval is . Nu ik al vele jaren lid van onze pracht vereniging ben, veroorloof ik me het voorgaande op deze manier aan te geven.

Of we, ik noem het maar even het Corona tijdperk, achter de rug hebben is moeilijk te zeggen. Zelfs mensen die hier voor gestudeerd hebben kunnen geen garanties geven.  Maar als voetballers mogen we hopen dat de competities van alle ellende verschoond blijven .

Ook de niet voetballer, zoals ik, blijft uiteraard het liefst recht overeind lopen, Maar Corona nam ondergetekende niet in de armen maar gaf hem wel een flinke stoot in de verkeerde richting. Maar ondanks dat tel ik mijn zegeningen en ben ik blij dat ik nog een bezoekje aan mijn clubje kan brengen. En graag wil ik u bij deze dan ook deelgenoot maken van mijn gedachten.

We houden nu de datum 6 januari 2023 in zicht. Het 100 jarig jubileum zal zeker uitgebeid worden gevierd. Ben er van overtuigd dat al onze leden zullen instemmen als op hen een beroep wordt gedaan mee te werken aan de voorbereiding van een pracht gebeuren. Daar hoeven we naar mijn vaste overtuiging niet de bekende zin “met elkaar voor elkaar” bij te slepen.

Met de aanhef gaf ik al te kennen dat de spontaniteit oorzaak is geweest even in de pen te klimmen.

We gaan met Rood-Zwart een mooie periode tegemoet. Zo te zien en te horen hebben we er allemaal zin in. Op het komende jubileumfeest zullen we met zijn allen proosten op het welzijn van onze mooie vereniging.                        

Nestor.