verslag 98e ALV Rood Zwart

Op donderdag 18 november jl. vond de 98e jaarvergadering van v.v. Rood Zwart plaats. Ondanks de onzekerheid als gevolg van de aangescherpte coronamaatregelen, werd ervoor gekozen de jaarvergadering ‘gewoon’ door te laten gaan in het Noaberhoes. In aanwezigheid van ongeveer 40 leden, was naast het jaarverslag en het financiële verslag, ook aandacht voor de voorbereidingen van het 100-jarig jubileum in 2023 en werden 2 leden onderscheiden.

Jaarverslag en financiën

Na de opening door voorzitter Robert Ros, werd aan het begin van de vergadering een minuut stilte in acht gehouden, ter nagedachtenis en uit respect voor de Rood Zwarters die in het afgelopen seizoen 2020-2021 zijn overleden.

Het seizoen 2020-2021 stond, net als het voorgaande seizoen, voor het grootste deel in het teken van de effecten van corona op de vereniging. Ondanks dat het voetbal daardoor nauwelijks kon doorgaan, is er op de Scheetheuvel nog veel gebeurd. Deze activiteiten en mijlpalen zijn terug te lezen in het jaarverslag van onze secretaris Hendrik Haaksema, in het recent uitgegeven clubblad De VooRZet.

Vervolgens was het woord aan de penningmeester Hans Exterkate die de jaarrekening 2020-2021 en de begroting 2021-2022 verder toelichtte. Het kwam erop neer dat het resultaat over het afgelopen zien behoorlijk negatief is beïnvloed door de coronamaatregelen. Door trouwe leden en sponsoren, en door de overheidssteun kon het jaar toch met een klein positief resultaat worden afgesloten. Deze was echter beduidend minder positief dan in de laatste ‘normale’ jaren.

Hans gaf aan, dat dit positieve resultaat nooit was gelukt, zonder de inzet van al onze vrijwilligers en bedankte hen allen. Het Rood Zwart motto met elkaar, voor elkaar is zeker in deze corona tijd eens te meer van toepassing geweest. Ook in deze tijd blijft Rood Zwart een financiële gezonde, groeiende en b(l)oeiende vereniging! Het voorstel om de contributie voor het seizoen 2022-2023 niet te verhogen werd dan ook unaniem aangenomen.

Namens de kascommissie was Gerard Baake zeer positief over de jaarrekening. Onder applaus werd dan ook de formele decharge verleend voor zowel de jaarrekening 2020-2021 en de begroting voor 2021-2022. Vanuit de kascommissie waren Gerard Baake en Herman Weijenborg beide formeel aftredend en niet herkiesbaar. Spontaan boden zich twee nieuwe leden aan: Mitchel Baake en Bas Ottenschot, beide spelers van Rood Zwart 1. Zij werden direct ingezet voor een eervolle taak: assisteren bij de trekking van de obligaties, die zijn uitgegeven bij de bouw van het Noaberhoes. De namen bij de nummers krijgen snel bericht van onze penningmeester

Bestuursverkiezing
Formeel was één bestuurslid aftredend en herkiesbaar. Het betrof het bestuurslid PR en communicatie Jeroen Vos. Hij werd herkozen voor een nieuwe periode van weer 3 jaar, zijn 3e periode als bestuurslid.

Actuele ontwikkelingen

Vervolgens gaf Robert Ros een toelichting op de ontwikkelingen waar Rood Zwart op dit moment mee bezig is. Belangrijk zijn daarbij de vervolmaking van alle werkzaamheden op de Scheetheuvel. Zo zijn de entree en parkeerplaats volledig vernieuwd, is het welpenveldje opnieuw ingericht, zijn pop-up sprinklerinstallaties geïnstalleerd en is het Noaberhoes zo goed als af. Resulterend in een prachtige multifunctionele accommodatie, niet alleen van toegevoegde waarde voor het voetbal maar ook voor allerlei maatschappelijke activiteiten. Naast deze mijlpalen, is ook veel bereikt binnen de Technische Commissie. De organisatie staat, en onlangs is een nieuw technisch beleidsplan gepresenteerd voor de jongste jeugd. Belangrijk, want zij vormen de basis voor de toekomst. Ook is de samenwerking met SV Delden, binnen SVO Twickel voor nog eens 3 jaar beklonken. Op die manier zijn we in staat om het damesvoetbal binnen Delden op een goede manier te organiseren.

Rood Zwart 100 jaar
Op 6 januari 2023 bestaat Rood Zwart 100 jaar. Hiervoor is afgelopen zomer een commissie in het leven geroepen, die voortvarend aan de slag is gegaan. Een presentatie van de laatste stand van zaken werd gegeven door lid van deze commissie Robert Kenkhuis. Hier werd onder andere het nieuwe logo van Rood Zwart gepresenteerd, speciaal ontworpen voor het jubileumjaar. De presentatie werd afgesloten met een prachtig filmpje waarin alle leden wordt opgeroepen ideeën aan te leveren bij de jubileumcommissie via jubileum@roodzwart.nl. Het filmpje is ook zien op de website www.roodzwart.nl en social media.

Lid van verdienste – Gerard Pepers
Na alle formele plichtplegingen kwam voorzitter Robert Ros nog met een toegift. Het bestuur kwam namelijk met het voorstel om Gerard Pepers tot Lid van Verdienste te benoemen. Dit kon uiteraard rekenen op instemming van alle aanwezig leden. Gerard is geboren in de dertiger jaren en al zeer lange tijd lid van Rood Zwart. In zijn jeugd voetbalde hij uiteraard bij Rood Zwart. Een knieblessure stond een glansrijke carrière in de weg. Omdat zijn echtgenote handbalde werd hij handbaltrainer. Maar het bloed stroomt waar het niet gaan kan, oude liefde roest niet en dus sloot hij zich vanaf midden jaren ‘90 aan bij de vrijdagmorgenploeg. Hier deed hij vele onderhoudswerkzaamheden op sportpark de Scheetheuvel. Tot aan de corona tijd heeft hij dat gedaan. Daarnaast was hij actief als consul, leider, trainer en als het zo te pas kwam als scheidsrechter. In verband met zijn gezondheid kon Gerard niet aanwezig zijn bij de benoeming. De erespeld is inmiddels vanzelfsprekend persoonlijk, bij hem thuis, aan hem uitgereikt.

Erelid – Peter Volmer

Het bestuur had hem al eerder willen benoemen tot Erelid, maar corona stak daar een stokje voor. Afgelopen jaarvergadering was daarom een mooie gelegenheid om Peter Volmer voor te dragen voor de benoeming tot Erelid. Hij heeft niet zijn hele leven bij Rood Zwart gevoetbald, maar is hij een echte Rood Zwarter, die zelfs het 1e elftal heeft bereikt. Hij voetbalt overigens nog steeds en hoe! Spits bij Rood Zwart 6, waar hij onlangs nog een hattrick scoorde.

In 2009 trad hij toe tot het bestuur met een behoorlijk zware portefeuille: die van wedstrijdzaken, seniorencommissie, veldbeheer en onderhoud accommodatie.

En hoewel die portefeuille de laatste jaren iets werd afgeroomd, was zijn bordje daarmee toch jarenlang boordevol. De hoeveelheid werk die hij verzette voor de vereniging was immens. Vanuit zijn bestuursfunctie was hij ook als vanzelfsprekend betrokken bij de diverse grote projecten in de laatste 10 jaar en speelde hij een leidende rol bij de vervanging van de toplaag van het kunstgrasveld, twee jaar geleden. Daarnaast is hij in het verleden actief geweest als leider en trainer.

Dit jaar is hij dan -na 12 jaar- gestopt met zijn bestuursactiviteiten. Maar dat wil niet zeggen dat hij het vrijwilligerswerk vaarwel heeft gezegd. Integendeel. Inmiddels is hij actief als scheidsrechters coördinator, scheidsrechter en consul. Ook heeft hij het wedstrijdsecretariaat senioren opgepakt. Een belangrijke functie.

In aanwezigheid van zijn vrouw en kinderen, en zijn teamgenoten, werd uiteraard unaniem ingestemd met de benoeming van Peter.

Slot

Tot slot werd iedereen bedankt voor zijn/haar aanwezigheid en werd uitgesproken dat we hopelijk in ieder geval kunnen blijven voetballen in deze corona tijd, met hopelijk weer z.s.m. publiek langs de zijlijn en een ouderwets volle kantine voor een gezellige 3e helft.