Verslag 97e algemene ledenvergadering

Hennie ten Brummelhuis benoemd tot erelid

De 97e algemene ledenvergadering van vv Rood Zwart verliep anders dan anders. Voor het eerste in haar bijna 100 jarig bestaan vond deze vergadering digitaal plaats. Voorzitter Robert Ros noemde het een “noodzakelijk kwaad’. Liever had hij de leden in het Noaberhoes verwelkomd, zoals dat bij een warme en mooie vereniging past.
Gezien de corona omstandigheden is dat echter niet mogelijk gebleken. De hoop uitsprekend dat dit tevens de laatste digitale ledenvergadering is voor de komende 100 jaar, opende voorzitter Ros de vergadering.

Zoals verwacht waren de jaarcijfers over het afgelopen seizoen en de begrote cijfers over het huidige seizoen diep rood gekleurd. Net als in andere sectoren heeft de coronacrisis er ook bij Rood Zwart fors ingehakt. Desalniettemin sprak penningmeester Hans Exterkate van een gezonde vereniging. “Het is jammer dat we nu moeten bijpassen vanuit onze reserves. Die waren daar natuurlijk niet voor bedoeld. Maar zodra de coronacrisis achter de rug is en het Noaberhoes weer open kan, dan zullen we weer zwarte cijfers schrijven en kunnen de reserves weer aangevuld worden”.

De boodschap was: Neem je verlies en richt je blik op de toekomst. Dat werd in het afgelopen jaar ook al gedaan. Voorzitter Robert Ros wees daarbij op de nieuwe entree, de vervanging van de installaties in het kleedkamergebouw, het plaatsen van de beregeningsinstallaties en de opwaardering van het oude welpenveldje. Allemaal zaken die met veel vrijwilligerswerk en liefde voor de vereniging tot stand zijn gebracht. Ook complimenteerde hij de technische commissie, de organisatie van het welpenvoetbal en alle trainers en leiders, die onder moeilijke omstandigheden er voor gezorgd hebben dat er naar hartenlust gevoetbald kon worden op de Scheetheuvel. “Het is mooi en hartverwarmend om te zien dat er elk weekend -en door de week- zoveel bedrijvigheid is op de Scheetheuvel en dat er zoveel vrijwilligers zijn die zich daarvoor willen inzetten”.

Het absolute hoogtepunt van de avond werd bewaard tot het laatst met Hennie ten Brummelhuis in de hoofdrol. Hennie heeft zeer veel voor Rood Zwart betekend. Zo was hij vele jaren leider, grensrechter, scheidsrechter, organisator van toernooien, lid van de technische commissie en -maar liefst- meer dan 30 jaar wedstrijdsecretaris van de senioren. Voor al deze activiteiten ontving hij reeds de zilveren Rood Zwart speld als lid van verdienste en de gouden KNVB speld. De gang naar het illustere gezelschap van de ereleden van Rood Zwart was dan ook vanzelfsprekend. Op voordracht van het bestuur werd Hennie ten Brummelhuis in de digitale vergadering benoemd tot erelid van de voetbalvereniging Rood Zwart. Vele digitale ‘duimpjes’ en ‘klappende handjes’ vielen hem ten deel.

Hennie verblijft momenteel in verpleeghuis Sint Elisabeth. Per video gaf Hennie aan de ledenvergadering te kennen dat hij trots is op de onderscheiding. De bijbehorende plaquette krijgt een ereplaatsje in zijn nieuwe onderkomen. Hij hoopt ons weer spoedig in het Noaberhoes te ontmoeten.