Update trainingen

Beste Leiders en Trainers,

Zoals beloofd afgelopen week een nieuwe update rondom de opstart van de trainingen.

Het kabinet heeft dinsdagavond 12 januari aangekondigd dat de huidige lockdown die geldt in Nederland om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan in ieder geval wordt verlengd tot en met 9 februari. De huidige maatregelen die gelden voor het voetbal worden hiermee automatisch ook verlengd tot en met 9 februari. Op hoofdlijnen betekent dit voor Rood Zwart:

  • Wedstrijden tegen andere verenigingen tot nader order nog steeds niet zijn toegestaan.
  • Alle seniorenteams, inclusief de dames van de SVO, trainen tot nader order niet.
  • De kantine en kleed- en doucheruimtes blijven gesloten.
  • Geen publiek toegestaan op de sportaccommodatie (alleen brengen en halen van de onderbouw kinderen is toegestaan).

Daarnaast blijft het bestaande corona-protocol in werking.

Er zijn, ook gezien de huidige berichtgevingen en richtlijnen, geen aanwijzingen dat buitensport tot meer besmettingen leidt. Ook het onderzoek naar de Britse variant heeft niet geleid tot een verbod op sporten in de buitenlucht. Dat sterkt ons in de overtuiging dat buitensporten nog steeds verantwoord is.

Binnen het bestuur en technische commissie zijn alle voors- en tegens besproken en is besloten dat per 18 Januari de trainingen voor kinderen tot en met 17 Jaar hervat kunnen worden. Het huidige trainingsschema (bijgevoegd) blijft leidend, ook voor de zaterdagen.

We beseffen ons terdege dat het een besluit is die niet door iedereen zal worden gesteund. Er zijn ook binnen het bestuur en TC weldegelijk leden die zich tegen de opstart hebben uitgesproken. Desalniettemin wegen op dit moment de gezonde voordelen van buitensporten en het feit dat het door veel experts wordt aangemoedigd zwaarder dan de mogelijke risico’s die dit met zich meebrengt.

We zullen vanaf maandag goed monitoren of iedereen zich goed aan de corona regels houdt en roepen iedereen op zich verantwoord op te stellen in deze lastige tijd. Mochten jullie zaken zien die niet goed gaan of opmerken dat besmettingen oplopen dan graag zo snel mogelijk melden bij de TC / algemeen coördinatoren. Als er trainers zijn die zich niet prettig voelen om op dit moment training te geven of ouders die hun kinderen liever niet naar de voetbal laten komen, dan is hier uiteraard alle begrip voor. Wel graag op tijd afmelden bij de trainers (ouders) en/of technisch coördinatoren (trainers).

Voor de onderbouw zullen Rene van Norel en Rob Krooshof nog met de trainers het programma voor de komende weken delen (ma / do / za). Voor alle andere teams geldt dat, zonder tegenbericht, de trainingen weer vanaf maandag doorgang vinden. Teamcommunicatie hierover kan via de eigen app-groepen plaatsvinden.

Mochten er naar aanleiding van dit bericht toch nog vragen en/of opmerkingen zijn kan dit worden gemeld op mailadres roodzwarttc@gmail.com en / of via de algemeen coördinatoren.

Succes en vooral ook veel plezier! Samen staan we sterk!

Met sportieve groet namens bestuur en technische commissie,

Hans van Ooijen.