Twickel trekt brief beëindiging erfpacht in

Goede eerste stap, maar vooralsnog geen reden tot blijdschap

Het bestuur van de Stichting Twickel heeft middels een schrijven aan het college van de gemeente Hof van Twente de brief van 28 juli 2023 formeel ingetrokken. In deze brief had Twickel aangekondigd de erfpacht van de velden van Rood Zwart te beëindigen ten behoeve van woningbouw. Met haar nieuwe brief van 15 november trekt Twickel deze brief weer in. Onduidelijk is of daarmee ook de optie van woningbouw op de velden van Rood Zwart van tafel is. Vraag blijft of deze optie onderdeel blijft uitmaken van de gesprekken die gemeente en Twickel voeren over een nieuw Pact van Twickel 2.0.

Voorzitter Robert Ros van de voetbalvereniging Rood Zwart geeft aan blij te zijn met de formele intrekking van de brief over de beëindiging van de erfpacht, maar voegt daar aan toe dat dit nog zeker niet voldoende is! “De intrekking van de brief geeft ons namelijk niet de zekerheid die we op korte termijn dringend nodig hebben. En waar de gemeenteraad het college ook bij motie toe heeft opgeroepen. Dat de brief van tafel is, betekent nog niet dat de gewraakte en onzinnige optie van bouwen op de locatie Rood Zwart van tafel is. We zijn immers al eens teleurgesteld in ons vertrouwen in Twickel, en wie zegt ons dat dat niet weer gaat gebeuren. Wat nu ingetrokken wordt kan volgend jaar weer bij brief ongedaan gemaakt worden.”

De vraag is dan ook of de optie bouwen op locatie Rood Zwart onderdeel gaat uitmaken van de gesprekken die de gemeente en Twickel gaan voeren over een nieuw Pact van Twickel 2.0. Dan wel dat de optie echt van tafel is en de gesprekken tussen Twickel en de gemeente zonder mes op tafel gevoerd kunnen worden. Voorzitter Ros daarover: “In het eerste geval kan Twickel de optie als wisselgeld blijven gebruiken in de onderhandelingen met de gemeente. Precies zoals Twickel het in onze ogen steeds bedoeld heeft. Wij blijven dan in gijzeling. Maar in het tweede geval is er geen enkele belemmering meer om tot een nieuw erfpacht en ondererfpacht overeenkomst te komen en kunnen we na ondertekening daarvan de vlag uithangen.” Er is slechts één partij die de vraag kan beantwoorden hoe Twickel de opzegging bedoeld heeft en dat is Twickel zelf.

Desalniettemin ziet Rood Zwart de intrekking van de opzegging van de erfpacht wel als een nieuw begin en als een goede eerste stap. Ros: “Maar deze moet dan wel zeer spoedig gevolgd worden door het waarborgen van onze bestaanszekerheid op de Scheetheuvel, zoals ook de gemeenteraad bedoeld heeft. Onze wens en ons dringende advies blijft dan ook om eerst de erfpachtovereenkomst te regelen en dan pas te gaan praten over een pact van Twickel 2.0. Anders dreigt een Zwaard van Damocles boven de Scheetheuvel in de komende jaren.

Noot voor de redactie:  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Robert Ros, voorzitter vv Rood Zwart, 06 113 26 350.

Meer informatie is tevens te vinden op onze website: V.V. Rood Zwart – Erfpacht Twickel