Sponsoring

Bewegen en ontmoeten in een groene omgeving

V.V. Rood Zwart is zich ervan bewust dat een vereniging in de huidige tijdsgeest ook sociaal – maatschappelijke verantwoordelijkheden draagt. Het is belangrijk om niet alleen met de leden, maar óók met de Deldense gemeenschap een sterke binding te hebben.

V.V. Rood Zwart verstevigt de relatie met haar leden door middel van het aanbieden van uitstekende faciliteiten voor het beoefenen van de voetbalsport op zowel prestatief als recreatief niveau. Ook worden er activiteiten georganiseerd voor een breder publiek. Dit draagt bij aan de saamhorigheid binnen de vereniging en de Deldense gemeenschap.

V.V. Rood Zwart streeft er naar om het lidmaatschap voor iedereen bereikbaar te houden. Om óók in de toekomst een bloeiende voetbalvereniging te kunnen blijven, is het met name van belang om over voldoende financiële middelen te kunnen beschikken. Sponsorbijdragen, financieel en materieel, zullen het mede mogelijk maken om bovenstaande doelstellingen te verwezenlijken.

Telefoonnummers: zie sponsorcommissie