Persbericht: Rood Zwart verontwaardigd over opzeggen erfpacht

Persbericht – 2 september 2023

Stichting Twickel wil bouwen op velden voetbalvereniging
Rood Zwart verontwaardigd over opzeggen erfpacht

De Stichting Twickel heeft de gemeente Hof van Twente laten weten de erfpacht voor de voetbalvelden van Rood Zwart per 2032 te willen beëindigen en er woningen te willen bouwen. Daardoor dreigt de voetbalvereniging Rood Zwart haar accommodatie aan de Langestraat kwijt te raken. De voetbalvereniging is hier verontwaardigd over, maar maakt zich voorlopig nog geen zorgen. De gemeente heeft haar verzekerd niet van plan te zijn het huidige bestemmingsplan te willen wijzigen.

De voetbalvereniging Rood Zwart huurt de velden van de gemeente en de ondergrond van de opstallen heeft ze in ondererfpacht van de gemeente. De opstallen betreffen het kleedkamergebouw en het multifunctionele gemeenschapsgebouw “Noaberhoes”. Deze zijn door Rood Zwart zelf gebouwd en in eigendom.  In en om het “Noaberhoes” vinden naast het voetbal ook vele sociaal-maatschappelijke activiteiten plaats die net als het voetbal verzorgd worden door vele vrijwilligers. Daarnaast maakt ook de nabij gelegen middelbare school intensief gebruik van de accommodatie.

Rood Zwart heeft in de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in haar accommodatie en dat gebeurde volgens Ros steeds met goedkeuring, steun en conform de wensen van de Stichting Twickel.  “Alleen al in het Noaberhoes hebben onze vrijwilligers zo’n 20.000 uur aan vrijwilligerswerk gestopt. De bedoeling was steeds om ons clubgebouw hierin onder te brengen en er tevens een multifunctionele accommodatie voor de inwoners van Delden van te maken. Samen met onze vrijwilligers en ondersteuning van de gemeente, de provincie en vele andere maatschappelijke organisaties is dat geweldig gelukt. Op dit moment vinden naast de voetbalactiviteiten voor zo’n 500 voetballende leden, ook nog eens 25 sociaal maatschappelijke activiteiten plaats waar ruim 1200 deelnemers gebruik van maken. Al die activiteiten worden verzorgd door zo’n 300 vrijwilligers. Om daar nu plots de stekker uit te trekken, noem ik ongepast, inconsistent en ook wel immoreel. Zo ga je niet om met maatschappelijk betrokken inwoners en vrijwilligers, die geheel vrijwillig al die mooie activiteiten in en om het Noaberhoes verzorgen.”

De aanleiding van het opzeggen van de erfpachtovereenkomst lijkt te liggen in een verschil van mening tussen de gemeente en de Stichting Twickel over de toekomstige woningbouwlocaties voor Delden. De Stichting wil absoluut niet dat gebouwd wordt op het Raesfelt. De gemeente zet in op enkele inbreidingslocaties in Delden voor de korte termijn en grote uitbreidingslocaties voor de lange termijn: de Sprong over het kanaal, dan wel het Raesfelt.

Voorzitter Ros geeft aan dat Rood Zwart zich gemangeld voelt in dit meningsverschil waar de vereniging part noch deel aan heeft. “We vinden deze handelwijze van de Stichting ongepast en immoreel. Tot nu toe wordt in geen enkel plan of visie deze optie genoemd. Waarom precies op deze postzegel en niet 100 meter verderop, vragen wij ons af? Waarom deze megakapitaalsvernietiging? Waarom maatschappelijke betrokken inwoners en gebruikers van onze accommodatie op deze botte wijze frustreren? Klaarblijkelijk heeft de Stichting hiervoor een landschapsontwikkelingsplan laten opstellen door haar landschapsarchitect Berno Strootman. Dit plan kennen wij echter niet. Wel kennen wij de ontwikkelingsvisie voor Twickel en omgeving uit 2009 Twickel – Levend Landgoed waarin woningbouw op het Raesfelt als mogelijkheid genoemd wordt. Deze visie is mede opgesteld door de Stichting en stond aan de basis voor de ondertekening van het Pact van Twickel. Nu ineens iets anders voorstellen is weinig consistent”.  

Rood Zwart vindt de handelswijze van de Stichting bovendien getuigen van een feodale bestuursstijl die niet meer past in de hedendaagse democratische samenleving met inwoners die graag willen participeren om de eigen samenleving mooier te maken. “Hierin past communicatie met de direct betrokkenen”, aldus Ros. “Maar helaas hebben wij de stichting bestuurders, nog nooit mogen ontmoeten. Wel hebben we dit jaar een kennismakingsbezoek gehad van de rentmeester met als belangrijkste boodschap het voorgenomen besluit tot beëindiging van het erfpachtcontract. We hadden in ons jubileumjaar van 100 jaar Rood Zwart een ander cadeau verwacht”, grapt Ros.  “Maar buiten dat, kan het niet zo zijn dat in de hedendaagse democratie de ruimtelijke ordening van een gemeente afgedwongen wordt door een grootgrondbezitter, vanwege de grondposities die zij heeft. De tijd waarin grootgrondbezitters bepaalden hoe de lokale en regionale samenleving er uit moet komen te zien, ligt gelukkig ver achter ons. In onze hedendaagse democratie bepaalt de gemeenteraad (en in sommige gevallen de provincie) hoe de ruimtelijke ordening binnen de gemeentegrenzen plaatsvindt en dus ook waar woningbouw, sport en multifunctionele accommodaties gesitueerd moeten worden.”

Wat dat betreft heeft de vereniging alle vertrouwen in de gemeente. Ros: “Het college en de gemeenteraad hebben ons in de laatste jaren steeds gesteund in onze plannen. Vrijwilligerswerk en maatschappelijke betrokkenheid heeft ze hoog in het vaandel staan. Het college heeft ons bovendien verzekerd het bestemmingsplan voor onze locatie intact te willen laten. We verwachten dan ook dat de soep niet zo heet gegeten wordt als deze door de Stichting wordt opgediend.”