Rood Zwart op weg naar een rookvrije accommodatie

Zaterdag jl. zijn er nieuwe borden bij de velden geplaatst, die duidelijker de veldnummering aangeven.
Bij het ontwerp van dit bord is direct ons rookbeleid meegenomen. Dit is geen NIEUW beleid. Dit is reeds vastgesteld door het bestuur op 24 juni 2020. Om hier alle bezoekers van ons Sportpark ook op te kunnen wijzen is het “op weg naar een rookvrije accommodatie”-logo bij ieder veld geplaatst.

Tevens worden de rookvrij borden bij beide ingangen van de kleedkamers geplaatst. Dringend verzoek aan iedereen zich hier aan te houden.
Neem ook zelf je verantwoordelijkheid en spreek elkaar aan als men zich hier niet aan houdt. Zo geven we kinderen het goede voorbeeld. Zien roken, doet roken. Rood Zwart is een belangrijke omgeving in het leven van opgroeiende kinderen. Met een rookvrij sportterrein beschermen we de jeugd tegen de verleiding om te gaan roken en het schadelijke meeroken. Daarnaast bieden we iedereen een gezonde sportomgeving.

Het rookbeleid samengevat:
Roken is verboden op het gehele sportcomplex.
Er zijn nog 2 uitzonderingen:

  • Op de galerij aan de oostzijde van het Noaberhoes is aan de kant van het ‘oude’ hoofdveld een rookplekje gecreëerd voor hen die buiten overdekt willen roken. Uiteraard is het wenselijker helemaal niet te roken.
  • Roken op het terras aan de zuidzijde van het Noaberhoes wordt gedoogd, maar wordt niet wenselijk geacht.

Bestuur vv Rood Zwart