Rabofonds draagt bij aan Noaberplein

In ’t Brookshoes in Bornebroek heeft v.v. Rood Zwart afgelopen woensdag een gift van € 10.000,- uit het Rabofonds in ontvangst mogen nemen. Een bijdrage aan de multifunctionele inrichting van het “Noaberplein”, het plein voor het Noaberhoes van de club.

Met deze bijdrage kan gestart worden met de aanleg van een kunstgrasveldje waar jong en oud voetbalplezier kunnen hebben.

Naast het kunstgrasveld heeft Rood Zwart plannen het Noaberplein verder in te richten voor “bewegen en ontmoeten in een groene omgeving”. Naast het veldje, omvat het plan nieuwe jeu-des-boules banen, een beweegpark, een gezellig terras en extra groen, zodat mensen er graag samenkomen en laagdrempelig op een gezonde manier kunnen bewegen.

Het betreft een mooie aanvulling op de sociaal-maatschappelijke activiteiten die al in en vanuit het Noaberhoes plaatsvinden.

De ruimhartige gift van de Rabobank werkt voor Rood Zwart als katalysator voor realisatie van het Noaberplein.