Rabobank steunt Rood Zwart!

Rood Zwart heeft deze week een bijdrage ontvangen van 1000 euro uit het Coöperatief Fonds van de Rabobank. Dit fonds is door de Rabobank in het leven geroepen om lokale verenigingen die vanwege de corona crisis in zwaar weer zitten een steuntje in de rug te geven. Voorzitter Robert Ros is erg verheugd met dit gulle gebaar van de Rabobank: “We kunnen dit in deze tijd heel goed gebruiken. We zijn de Rabobank dan ook erg dankbaar daarvoor. Daarmee toont de Rabobank wederom midden in de samenleving te staan en nauw betrokken te zijn bij de activiteiten die door lokale verenigingen georganiseerd worden.”

In de afgelopen jaren heeft Rood Zwart veel geïnvesteerd in haar accommodatie. Dit is gedaan om het voetballen en vele andere sociaal-maatschappelijke activiteiten op een kwalitatief hoog niveau mogelijk te maken. Deze activiteiten worden door de vereniging in en rondom het Noaberhoes georganiseerd: voor haar eigen leden, maar ook voor vele andere doelgroepen uit de Deldense samenleving. Vanwege de corona crisis moesten alle activiteiten evenwel noodgedwongen worden stopgezet en werd de accommodatie van overheidswege gesloten. Daarmee vervielen ook vele inkomsten, terwijl de kosten wel door liepen. Vandaar dat Rood Zwart een aanvraag indiende bij het Coöperatief Fonds van de Rabobank. En dat is niet zonder succes gebleven. Rood Zwart was één van de gelukkigen die een bijdrage ontvingen. Ros: “De bijdrage van de Rabobank zal ons zeker helpen om na de coronacrisis alle activiteiten weer volledig op te kunnen pakken. En we zullen dat ook doen met die zelfde inzet, passie en warmte waar wij bekend om staan”.