Protocol verantwoord sporten kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar

Beste trainers, leiders en ouders,

Vanaf 29 april mogen kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar, onder begeleiding, weer samen trainen in de buitenlucht. Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om deze sportactiviteiten te faciliteren en te organiseren, altijd onder begeleiding van buurtsportcoaches of het kader van sportaanbieders.

Om te voorkomen dat er onduidelijkheden ontstaan wat wel en wat niet mag is er een landelijk protocol >>> opgesteld. Diegene die de sportactiviteiten organiseert en begeleidt heeft de verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten zelf en het handhaven van het protocol. De gemeente ziet er op toe dat dit op de juiste wijze gebeurt. Dat houdt dus in dat wij als vereniging gehouden zijn aan het genoemde protocol en dat we hier ook verantwoordelijk mee willen omgaan.

Om het verhaal op dit moment niet te lang te maken hebben we een aantal speerpunten gedefinieerd waarmee wij de komende weken aan de slag willen gaan en die voor nu hopelijk de duidelijkheid geven die nodig is:

  • Opstarten van de trainingen vanaf 29 april voor de jeugd tot en met JO12. Het doel is om deze groepen vanaf aanstaande woensdag weer te laten trainen;
  • Opzet maken voor de teams JO13 t/m JO19 waarvoor de 1,5 meter regel geldt. Er zullen andere trainingsvormen noodzakelijk zijn en de vraag is hoe dit bij voetbal mogelijk te maken is, zonder de uitdaging van het partijspel en andere fysieke trainingsvormen. Dit houdt dus voor volgende week in dat de teams JO13 t/m JO19 nog niet kunnen trainen;
  • Afstemming met trainers om te inventariseren wie er training wil geven en wie eventueel niet;
  • Afstemming van de mogelijkheden welke trainingsvormen te bedenken zijn voor JO13 – JO19 groep. Deze trainingsvormen moeten passen binnen  de richtlijnen van het protocol. De KNVB is op dit moment ook bezig met het bedenken en ontwikkelen van voetbalvormen die wij kunnen hanteren voor de jeugd. 
  • Maken tijdelijk trainingsschema. 
  • Afstemmen van de mogelijkheden om ook niet-leden te laten sporten. Dit is een uitdrukkelijke wens van de overheid;
  • Aanwijzen van Corona-coördinatoren die erop toezien dat alles conform protocol wordt nageleefd. Dit niet doen kan de consequentie hebben dat het sportcomplex weer wordt gesloten. 

De reden dat we voor de JO13 teams nog geen groen licht kunnen geven en deze dus bij de ‘1,5 meter’-groep te plaatsen is als volgt. In het protocol staat de volgende opmerking: “vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar is op geen enkel moment toegestaan.”. We gaan hierover uiteraard met de gemeente in gesprek om te kijken hoe strikt hier mee om moet worden gegaan. Omdat we niet teams uit elkaar willen halen is ervoor gekozen deze groep dus nog niet volgende week te laten trainen.

Voor dinsdagavond komen we met een update rondom bovenstaande punten. Voor vragen en/of opmerkingen kunnen jullie uiteraard contact opnemen met één van onderstaande contactpersonen.

Arjan Dijkmans – arjandijkmans@outlook.com

Peter Volmer – p.volmer@outlook.com

Hans van Ooijen – hansooij@kpnmail.nl

Namens het bestuur,

Hans van Ooijen (voorzitter Technische Commissie)