Pedagogisch ondersteuner

  • Draagt zorg dat de Pedagogische zaken uit het technisch beleidsplan juist worden nageleefd.
  • Adviseert waar nodig trainers, begeleiders bij het begeleiden en coachen van kinderen in de onderbouw. 
  • Meld eventuele knelpunten bij de Algemeen coördinator en zoekt samen naar een oplossing.
  • Is regelmatig aanwezig bij trainingen en wedstrijden om te observeren en aan- bij te sturen.
  • Tijdsinvestering: 2-4 uur per week. Bij hoge uitzondering meer.

Voor meer info of het kenbaar maken van interesse, graag contact opnemen met Hans van Ooijen (Voorzitter TC)
Tel 06-46376203, e-mail hansooij@kpnmail.nl