Nieuwe COVID maatregelen m.i.v. 28 november

De situatie in de ziekenhuizen is momenteel zo ernstig dat de overheid heeft besloten om verdere maatregelen tegen het Covid virus te nemen. Deze raken de samenleving en het amateurvoetbal wederom hard. Ze gelden voor 3 weken en gelden in ieder geval tot 19 december 2021. Op dinsdag 14 december wordt de situatie opnieuw beoordeeld
Dit betekent dat de a.s. drie weken ons Noaberhoes en gehele sportaccommodatie tussen 17.00 – 05.00 uur gesloten moet zijn.
We zullen nog apart communiceren over de trainingen en wedstrijden, op basis van wat de KNVB gaat besluiten. Vooralsnog zijn alle trainingen voor a.s. week afgelast.

De kracht van sport en bewegen heeft hiermee niet de waarde toegekend gekregen die wij menen eraan toe te kennen. Een harde klap voor de voetbal sport, maar samen met uw medewerking en alle verenigingen zullen wij wederom onze verantwoordelijkheid nemen in het bestrijden van het virus.
De huidige corona regels zullen hier nog steeds van kracht zijn:

 • Publiek is helaas niet welkom. Hierbij geldt een uitzondering voor alle personen die functioneel noodzakelijk zijn voor de wedstrijden, zoals scheidsrechters, trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, vrijwilligers en strikt noodzakelijke rij-ouders.
 • In kantine en kleedkamer is een CTB voor alle personen van 18 jaar en ouder verplicht
 • Vaste zitplaatsen verplicht in de kantine.
  Het afhalen van eten/drinken mag zonder CTB maar met mondkapje.

belangrijkste punten uit het protocol verantwoord sporten van NOC*NSF:

 • sluitingstijd voor alle binnen- en buitensportsportaccommodaties tussen 17.00 en 05.00 uur;
 • alle amateursport (wedstrijden en trainingen) is tussen 17.00 en 05.00 uur niet meer toegestaan;
 • individueel buiten sporten in de openbare ruimte na 17.00 uur is wel mogelijk
 • georganiseerd buiten sporten na 17.00 uur is toegestaan met maximaal 4 personen (exclusief instructeur) en op 1,5 meter afstand;
 • publiek is niet toegestaan bij trainingen en wedstrijden;
 • houd 1,5 meter afstand van elkaar:
  • iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar;
  • kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden;
  • jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar;
  • in ruimten waar een coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht is, is het dragen van een mondkapje verplicht wanneer men zich gaat verplaatsen.
  • de 1,5 meter afstand is niet verplicht tijdens het sporten indien dat nodig is voor de sportbeoefening;  
 • Bij het betreden van een binnenlocatie op een sportlocatie geldt dat een Corona Toegangsbewijs (CTB) verplicht is vanaf 18 jaar; Dit geldt dus voor ook voor kleedkamers, toiletten en kantines én de buitenterrassen van buitensportlocaties.
 • De CTB-verplichting geldt niet voor sporters op buitenlocaties en ook niet voor personen op of in de sportaccommodatie die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten. Dat laatste betreft o.a. onderhoud professionals, trainers/coaches (ook van de uitclubs), vrijwilligers, etc.;
 • Afhalen van consumpties in de kantine van een buitenlocatie valt niet onder de CTB-plicht, maar een mondkapje is dan wel verplicht
 • heb je corona gerelateerde klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan: 
 • neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht

Contact en meer informatie
Kijk voor alle informatie over voetbal en het coronavirus op www.knvb.nl/coronavirus of bezoek de website van NOC*NSF: FAQ: veelgestelde vragen over coronavirus en sport – NOCNSF

Met sportieve groet

Bestuur vv Rood Zwart