NIEUW: TIJD VOOR KRIJT !!!

Biljarten in het Noaberhoes

Onder de noemer “Tijd voor Krijt” kan er vanaf 8 september elke woensdagmiddag  gebiljart worden in het Noaberhoes.
Het Noaberhoes is een gezellig onderkomen voor alle Deldenaren.
Een plek waar sport en spel, zorg en welzijn elkaar ontmoeten in een mooie, groene omgeving. Biljarten past daar helemaal in.
Het Noaberhoes is daarvoor uitgerust met twee professionele biljarts. Kun je met een keu overweg of wil je dat leren?

Wil je er (weer) bij horen? Wil je een betere conditie? Wil je fitter en vitaler worden? Wil je een stukje gezelligheid? Wil je meedoen?
Kom dan gezellig langs. Je bent iedere woensdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur van harte welkom.

Met biljarten blijf je in beweging. En beter nog: met biljarten blijf je ongemerkt in beweging! Voor veel ouderen is deze beweging niet vanzelfsprekend: fietsen gaat vaak niet meer zo makkelijk, lopen van grote afstanden gaat ook steeds moeilijker. Buiten sporten is vaak geen reële optie. En door niet in beweging te blijven loop je de kans dat je gezondheid alleen maar verder achteruit gaat. Biljarten in het Noaberhoes kan dan een oplossing zijn. Uit onderzoek is gebleken dat je in een gemiddelde biljartpartij al gauw een kilometer loopt – terwijl je dit niet als zodanig ervaart! 

Vaak wordt gepoogd ouderen ‘aan het sporten te krijgen’. Maar veel belangrijker is het om vitaal te blijven! Op een manier die haalbaar én plezierig is. De combinatie van er lekker even uit, sociaal samenkomen, toch ook een klein beetje competitie, ongemerkt in beweging blijven door lopen rond de tafel en het gebruik van de keu, en het precisie-aspect van biljarten: alles bij elkaar draagt het bij aan een grote verbetering van de vitaliteit die voor een oudere op geen enkele manier als een last voelt.

Eén van de grootste aandachtspunten in de huidige maatschappij is: hoe gaan we om met onze ouderen? Steeds meer ouderen voelen zich buiten de maatschappij staan, en voelen zich niet gewenst of gewaardeerd. Voelen zich eenzaam.

Niet zo gek in een situatie waar je fysiek steeds minder kunt, vrienden of familie hebt zien ontvallen, en je wereldje steeds kleiner gaat voelen, steeds minder zinvol, steeds minder plezierig.

Biljarten in het Noaberhoes is heus niet de remedie tegen ál deze zaken – maar het helpt wel op heel veel gebieden. Vooral in sociaal opzicht. Biljarten is van nature een sociaal spel, laagdrempelig, toegankelijk voor iedereen. Je loopt het Noaberhoes binnen. Voor een kopje koffie, voor een partijtje biljarten of voor allebei. Zonder dat sprake is van enige drempels of hoge kosten!  

Er lekker even uit, gezellig met elkaar samenkomen. Even bijpraten over voetbal, mopperen over de politiek, over het leven, of gewoon een babbeltje over niets. Onmisbaar voor ouderen om te voorkomen dat je wereldje steeds kleiner wordt, of je gevoelens van eenzaamheid, verlies etc. juist steeds sterker worden.

Met biljarten, een kopje koffie of een ander drankje wordt de gezelligheid van weleer weer ervaren, op een plezierige en laagdrempelige wijze.

Omdat biljarten zoveel verschillende vaardigheden in zich verenigt (sociaal, competitief, fysiek, precisiesport) en de strategische component zo sterk is, wordt ongemerkt de mentale weerbaarheid getraind en de gezondheid en vitaliteit bevorderd. Hiermee is biljarten een belangrijk middel voor met name ouderen om scherp van geest te blijven. Deens en Engels onderzoek heeft aangetoond dat biljarten bijdraagt aan actievere, gezondere en gelukkigere ouderen.  

Maar biljarten is niet alleen een leuke en gezonde sport voor gepensioneerden. Ook voor jongeren en mensen met een beperking is de sport geschikt.

Biljarten kent meerdere speelvormen, waarvan driebanden toch wel de meest bekende variant is. Daarnaast heb je bijvoorbeeld ook nog de spelvormen libre, bandstoten en kaderspelen.

Biljarten is een sport die door iedereen kan worden gespeeld. Iedereen kan het leren.

Wie het spel goed wil beheersen heeft inzicht en techniek nodig. Met een keu kun je heel nauwkeurig de bal stoten en de pomerans draagt bij in het creëren van een perfecte stoot.

Zo is de maatschappelijke waarde van biljarten groot. Kom eens langs in het Noaberhoes en ervaar dat zelf ook.

Voor wie:                   Voor iedere Deldenaar die biljarten leuk lijkt

Waar:                         Noaberhoes aan de Langestraat 155

Wanneer:                   Elke woensdagmiddag van 13.00 uur tot 17.00 uur

Informatie bij:         Han Blanke ( 06 511 588 66 of Louis Bouwmeester ( 074 3762614