Kerstmis

Het feest van Kerstmis wordt in ons land door veel mensen als de meest prettige ervaren. De kerstgedachte, het feest van en voor de vrede, spreekt een ieder aan. Helaas wordt er elders in de wereld ook anders gedacht. Verschillen van mening , op welk gebied dan ook, worden niet met woorden maar met wapens beslist.

Speciaal de ouderen onder ons hebben ervaren wat onderdrukking betekent. De 75 jarige bevrijding hiervan zouden we, als we het Corona gebeuren wegcijferen, zeker uitgebreid hebben gevierd.

Wij hopen en vertrouwen dat kerstmis ook nu zal bijdragen tot de vorming van vredesgedachten bij de leiders van de volken die momenteel vijandig tegenover elkaar staan..

Zeer aansprekend vond schrijver dezes een overweging in een blad met als thema – ik geloof.
Hij neemt de vrijheid dit ook hier te publiceren.

Ik geloof, heel twijfelend,
heel onzeker in de goedheid van de mens
in het egoïsme, in het individualisme.

Ik geloof ( vol illusie)  in een nieuwe wereld waar goedheid heersen zal
waar oorlog en geweld niet meer bestaan
waar ieder mens gerechtigd is om te leven.

Ik geloof in welzijn, niet in welvaart,
ik geloof in broeder- en zusterschap
ik geloof in mensen, die werken aan de vrede, die opkomen voor de zwakste.

Ik geloof in mensen die vriendschap durven te sluiten met hun vijand
die tekortkomingen willen erkennen
mensen die leven voor elkaar, niet voor zichzelf

Ik geloof in idealisme, in een mens als Jezus
ik geloof in een kracht die boven de mensen staat
die de mensheid bestuurt.

Prettige kerstdagen gewenst en een in alle opzichten voorspoedig 2023.
Nestor