In memoriam Wim Vreeling

Op 24 januari j.l. overleed in de leeftijd van 84 jaar het trouwe lid van onze vereniging en beste vriend Wim Vreeling.
Geen actieve voetballer, maar wel in veel opzichten nauw bij onze vereniging betrokken.

Dat hij in de loop van de jaren werd onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau toont aan dat hij zich in het sociaal maatschappelijk gebeuren van de gemeenschap niet onbetuigd liet. Zo ook zijn betrokkenheid bij de jeugdafdeling van onze vereniging. Daar gaf hij meerdere jaren leiding en steun met als voornaamste functie die van het financiële gebeuren. We zijn hem daarvoor veel dank verschuldigd.
Vanwege zijn karaktervolle omgang met een ieder waarmee hij samen werkte dan wel gewoon tegen kwam had hij zich een eervolle plaats in de vele geledingen van onze club verworven. We zullen hem alleen daarom al erg gaan missen.

Namens het Bestuur en leden van Rood-Zwart condoleer ik hierbij zijn echtgenote Yns van harte met het grote verlies en wens haar voor de komende tijd veel kracht en sterkte.
Dat Wim moge rusten in vrede.