IN MEMORIAM TINE OUDE VELDHUIS – FRERIKSEN

Het is een droeve plicht te moeten melden dat Tine Oude Veldhuis-Freriksen op 2 september in de leeftijd van 79 jaar is overleden. Tine was al geruime tijd ernstig ziek. Haar heengaan kwam dus niet onverwacht. Uit het lijden verlost te zijn zal de droefheid hebben verzacht.

Tine groeide op in een gezin waar onze vereniging hoog in het vaandel stond. Vader Jan was al in de dertiger jaren de keeper van ons 1e elftal. Dat de belangstelling voor de  voetbalsport in latere jaren aan de kinderen werd doorgegeven was vanzelfsprekend. Dit temeer omdat andere takken van sport nog niet bestonden, dan wel de kinderschoenen nog niet waren ontgroeid.

Tine was een bekend gezicht in ons clubgebouw. Vele huidige Rood Zwarters hebben een glaasje gedronken dat door haar was ingeschonken. Dit gepaard gaande met een luide lach dan wel een vermanende opmerking als niet alles liep zo zij dat wenste. Maar altijd was de sympathie voor Rood Zwart merkbaar. Meer dan 30 jaar was zij de spil van het gebeuren in het clubgebouw. Iedere week was zij daar voor werk in de keuken, de bar en schoonmaak te vinden. Wanneer zij het aantal gewerkte uren daar zou hebben genoteerd dan zou een soort boekwerk de kast in haar huiskamer hebben kunnen sieren.

Maar niet alleen het clubgebouw had haar aandacht.Haar zoons waren jarenlang spelers van respectievelijk het 1e en 2e elftal. Dat Tine daar met enthousiasme hun verrichtingen volgde was maar heel gewoon. Dat haar man in latere jaren als bestuurslid de belangen van Rood Zwart diende betekende een ongekende totale gezinsinzet voor de belangen van onze club. Dat was uniek te noemen.

Tine bedankt voor je enorme inzet voor onze club. Het was vanzelfsprekend dat je enorme inzet werd gehonoreerd met de zilveren speld, het ereteken behorende bij de onderscheiding als lid van verdienste.

Namens het bestuur, leden van verdienste en verder alle leden en vrijwilligers van Rood Zwart condoleer ik hierbij de kinderen en kleinkinderen van harte met het grote verlies.

Dat Tine mag rusten in vrede.