IN MEMORIAM JOSEPHIEN TER HORST – HEK

Met droefheid werd in de gelederen van onze vereniging kennis genomen van het overlijden op 10 november jl. van Josephien ter Horst – Hek. Zij bereikte de leeftijd van 78 jaar. Het is niet ongewoon te zeggen dat achter elke traan van verdriet een glimlach van herinneringen schuilt.

Die herinneringen beginnen vanaf de tijd dat Josephien met haar toen nog verloofde Hennie ter Horst, de poort van Rood – Zwart binnen stapte. De gedrevenheid van Hennie voor de belangen van Rood – Zwart werd al gauw met Josephien  gedeeld. Zij kon toen haar energie via het vele werk in het clubgebouw kwijt. Bij de zomerkampen van destijds was zij met veel ijver betrokken. Ook het welpenvoetbal had haar aandacht.

Onze vereniging honoreert inzet en betrokkenheid met de titel lid van verdienste. Dat de hierbij horende zilveren speld ook aan Josephien  werd uitgereikt verwonderde niemand. Verder was haar streven om de belangen van Rood – Zwart altijd in positieve zin uit te dragen van groot gewicht.

Zij liet haar stem horen wanneer zij dat nodig achtte. Haar oprechte en vreugdevolle karakter zal zeker in onze herinnering blijven voortleven.

Mij rest, namens het bestuur, leden van verdienste en alle leden van Rood – Zwart, dank aan Josephien  uit te brengen voor alles wat hiervoor is aangegeven. We condoleren Harry en Angela, Bas en Annika, Alie en Marinus, familie en naasten van harte en wensen hen heel veel sterkte.

Dat Josephien moge rusten in vrede.

Gerhard Bebseler.