In Memoriam Hennie Keizer

Het bericht dat ons erelid Hennie Keizer op 30 maart jl. is overleden maakte vooral bij de oudere leden van onze vereniging diepe indruk. Wanneer je zo ongeveer 80 jaar lid bent van de club en jarenlang bereid bent geweest om in diverse functies de handen uit de mouwen te steken dan is bekendheid uiteraard vanzelfsprekend en is het overlijdensbericht daarom al voor velen moeilijk te verwerken.

Hennie heeft haast zijn hele leven een functie bij Rood Zwart vervuld.
Bij het 15 jarig bestaan van onze vereniging – in 1938 dus – zongen we op de Lagere School samen al, onder leiding van de toenmaals in voetbalkringen bekende onderwijzer Kemperink, een voor die gelegenheid gecomponeerd feestlied.

In het verdere vervolg van zijn voetballeven was Hennie 1e elftalspeler en trainde hij vervolgens diverse jeugdteams. Hij was verder scheidsrechter, leider van diverse elftallen en niet te vergeten de oprichter van de welbekende vrijdagmorgenploeg. Al die activiteiten waren uiteraard aanleiding hem tot erelid van onze vereniging te benoemen.

Dat Hennie in zijn actieve voetbalperiode vaak naar voren rende leverde hem vergelijkingen op met Anoul, een bekende back van het Belgische elftal in vroegere jaren. Menig lid van Rood Zwart kent hem nu nog  steeds als Anoul en hebben van zijn eigenlijke voornaam geen weet. 

Dat zijn zoons als een soort producten van een voetbalopvoeding allemaal het Rood Zwart shirt hebben gedragen acht schrijver dezes wel vermeldenswaardig. Dat echtgenote Ans jarenlang de voetbalwijsheid van haar man ondersteunde en waar nodig corrigeerde is bij ons ouderen geen geheim. Dit alles heeft tot mooie resultaten geleid en dat mag ook hier met ere worden vermeld.

Namens het bestuur, ereleden, leden van de vrijdagmorgenploeg en het totale ledental van onze vereniging wens ik kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies,

Dat Hennie moge rusten in vrede.

Gerhard Bebseler.

Hennie Keizer
1926 – 2021 (94 jr.)