IN MEMORIAM GERRIT PEPERS

Op 7 december jl. overleed onze beste vriend en trouw lid van onze vereniging Gerrit Pepers. Hij was in zijn jeugdjaren en ook nog enkele jaren daarna een actief speler in onze jeugd- en seniorenteams.
Daarna was hij ook in de handbalwereld geen onbekende. Diverse handbalclubs in de naaste omgeving voorzag hij van oefenstof en wist met hen goede resultaten te behalen. Kortom een veelzijdig sportman.

Met veel ervaring als trainer op zak ging Gerrit weer bij Rood-Zwart aan de slag. Daar trainde hij diverse jeugdteams en meldde zich, na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, aan bij de welbekende vrijdagmorgenploeg. Speciaal het onderhoud van de oefengoals had daar zijn aandacht.

Schrijver dezes neemt de vrijheid aan dit In Memoriam een persoonlijke noot toe te voegen. Gedurende een reeks van vele jaren bezocht hij samen met Gerrit en Theo Mecking de wedstrijden van ons 1e elftal.
Onze meningen over het voetbalspel in het algemeen en die van de bepaalde wedstrijd in het bijzonder waren wel eens verschillend, noem het maar pittig maar wel respectabel. Door dit laatste ontstond  een soort vastgeroeste vriendschap. Het heengaan van Gerrit stemt ons dan ook tot diepe droefheid.

Voor zijn ijver, tact en inzicht werd hem de gouden speld, behorende bij de onderscheiding lid van verdienste v.v. Rood-Zwart, toegekend.

Namens het bestuur, de vrijdagmorgenploeg en de overige leden van Rood-Zwart condoleer ik hierbij zijn echtgenote Rie kinderen en kleinkinderen van harte met het grote verlies. Gaarne wens ik hen veel sterkte in de komende tijd.

Dat Gerrit moge rusten in vrede.

Gerhard Bebseler