IN MEMORIAM GERHARD BEBSELER

20 augustus 1928   –  5 juni 2023

Met droefheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze nestor Gerhard Bebseler.
Vele in memoriams heeft hij geschreven voor anderen, dierbare vrienden en Rood Zwarters. Een reden temeer om juist hem niet te vergeten, die met zijn schrijfkunst zo veel troostende woorden aan het papier heeft toevertrouwd.

Gerhard Bebseler was met zijn 94 jaar onze nestor, het oudste lid van onze mooie  vereniging. In 1941 werd deze telg van een boerenfamilie uit Wiene lid van Rood Zwart en dat is hij onafgebroken gebleven tot aan zijn overlijden.

In de jongste jaren voetbalde Gerhard op het erf van de boerderij van zijn ouders, waar de klompen als voetbalschoenen fungeerden en de niendeur als goal. Als voetballer was Gerhard niet bovenmatig getalenteerd. Hij ontwikkelde zich bij Rood Zwart als rechtsbuiten, hij was rap, maar daarmee had je het voor wat betreft zijn voetbalcapaciteiten wel gehad. Het eerste elftal heeft hij dan ook nooit bereikt.

Gerhard heeft als kind de oorlog nadrukkelijk meegemaakt en later is hij uitgezonden naar Indië. Op de Erve Hooijerinckschool waar zijn dochter Marieke schooljuf was, vertelde hij op latere leeftijd wel eens over de oorlog, om de jeugd op zijn eigen wijze er van te doordringen dat onze huidige vrijheid niet vanzelfsprekend is.

Na zijn actieve carrière als voetballer trouwde Gerhard in 1957 met zijn Gerda. Samen kregen ze drie kinderen: Hans, Marieke en Irma. Een druk gezinsleven en daarnaast een functie bij het GAK. Maar dat was voor Gerhard geen reden om je niet maatschappelijk in te zetten. En van Gerda kreeg hij daarvoor gelukkig alle ruimte.

Zo vervulde Gerhard vanaf 1957 vele verschillende functies bij Rood Zwart. Meer dan 20 jaar was hij secretaris en bestuurslid (1957-1979). Als spil in het bestuur van Rood Zwart verzorgde hij in deze periode de hele administratie zoals ledenadministratie, notuleren van vergaderingen, jaarverslagen, schrijven van strafrapporten enzovoort.

Na deze periode was hij 5 jaar wedstrijdsecretaris (1979-1984), deed hij 5 jaar diverse sponsoractiviteiten (1984-1989) en vervolgens vele PR activiteiten (1989-2023).

Zo bezorgde hij gedurende een lange reeks van 30 jaren vaak samen met Gerda het clubblad in het buitengebied in Deldenerbroek, Zeldam, Deldeneresch en Wiene, maar ook in Borne, Hengelo en Bentelo.

Daarnaast was Gerhard een man van het woord en de pen (en later de computer want hij ging met zijn tijd mee). Onder schuilnamen als “Observer” en “Nestor” schreef hij vele artikelen in het clubblad of op de website met uiteraard ook bijdragen van hem in de verschillende jubileumnummers van het 50, 60, 75 en 90 jarig bestaan van de vereniging. Vanzelfsprekend zal ook in het jubileumboek van 100 jaar Rood Zwart zijn bijdrage niet ontbreken. Daar heeft hij wel voor gezorgd.

Van 1991 tot 2020 was Gerhard ook medewerker in de vrijdagmorgenploeg en niet te vergeten beheerde hij vanaf 1957 het Rood Zwart archief. In de loop der jaren bewaarde hij zo ongeveer alles wat er over ‘zijn’ Rood Zwart werd geschreven. Hij bouwde aldus een imposant archief op, waaronder alle clubbladen vanaf het begin van de jaren ’50. Plus een hele rij mappen met onder andere krantenknipsels en foto’s. En natuurlijk de talloze in memoriams die hij in de loop der jaren had geschreven. Al die jaren lag het allemaal opgeslagen in een slaapkamer bij hem thuis. Maar aan de vooravond van het 100-jarig bestaan van ‘zijn’ Rood Zwart vond Gerhard het toch beter om dit archief te verhuizen naar het Noaberhoes, het clubgebouw van Rood Zwart. Daar rust het in een kamer die zijn naam draagt.

Vanwege zijn grote betekenis voor Rood Zwart en het voetbal in het algemeen is Gerhard  meermalen onderscheiden. Zo ontving hij de zilveren Rood Zwart speld en de zilveren KNVB speld en werd hij benoemd tot erelid van onze vereniging.

Afgelopen 6 januari 2023 was misschien wel zijn ‘finest hour’ bij Rood Zwart. Na de vele onderscheidingen die hem al ten deel waren gevallen, werd hij tijdens de receptie van het 100-jarig bestaan van Rood Zwart benoemd tot Lid van Verdienste van de KNVB. En Gerhard zou Gerhard niet zijn als hij daarop niet de microfoon oppakte om een woordje te doen. “Rood Zwart is voor mij de parel van Delden’, sprak hij legendarisch om vervolgens de hele feesttent in vervoering te brengen met zijn nieuwe versie van ons clublied ‘Zwarte broek met rode trui’. Alle 300 aanwezigen zongen uit volle borst mee…… Wat een bijzondere man!

Gerhard, bedankt!

Namens het bestuur, leden, ereleden en vrijwilligers van ons Rood Zwart.