In Memoriam Frans Exterkate

Op 5 januari j.l. overleed vrij plotseling onze beste vriend en sedert zijn jeugdjaren trouw lid van onze vereniging Frans Exterkate. In de buurt waar hij woonde waren in vroegere jaren de meeste jongeren lid van Rood Zwart. De voetbalcapaciteiten van Frans waren al op jonge leeftijd voor de kenner zichtbaar en dat betekende dat ook hij in clubverband zijn voetbalcapaciteiten mocht etaleren.

In het jaar 1957 had Rood Zwart een nieuwe trainer aangetrokken in de persoon van Jan de Kok. Deze man ging bij de seniorenteams eerst wat rondneuzen op zoek naar talent. Kennelijk niet geheel voldaan verplaatste hij zijn aandacht naar het A-team. Daar ontdekte hij wel grote talenten te weten de toen 16-jarige Frans, de precies op dezelfde datum geboren Gerrit ter Doest en de 17-jarige Hennie Spoolder (helaas overleden).  Destijds kwam ons 1e elftal uit in de 2e klasse van de onderafdeling Twente van de KNVB. Na een drietal jaren achtereen het kampioenschap te hebben behaald kon in 1960 voor het eerst in het bestaan van onze club promotie naar de 4e klasse KNVB volgen. Frans was als middenvelder, samen met hiervoor genoemden, de grote man.

Dat Frans, gelet op zijn langdurig lidmaatschap en lid van de club van honderd, zijn belangstelling voor de voetbalsport in het algemeen en de ontwikkeling van onze vereniging in het bijzonder, nauwkeurig heeft gevolgd mag duidelijk zijn. Daarvoor zijn we hem zeer erkentelijk.

Hierbij condoleer ik, namens het bestuur, de leden van de club van 100 en de overige leden van Rood Zwart, Marc en Sylvia, Erik en Monique, Chantal en Frank en kleinkinderen van harte met het grote verlies.
Hen wens ik veel sterkte in de komende tijd.

Dat Frans moge rusten in vrede.

Gerhard Bebseler

Frans Exterkate 1941 – 2021