In memoriam Bep van den Bos

Vandaag bereikte ons het droevige bericht dat onze Bep op 12 maart j.l. op 76-jarige leeftijd is overleden. Wij wisten dat haar gezondheidstoestand zorgen baarde. Dat het levenseinde nu al is bereikt, had kennelijk niemand kunnen inschatten.

Het gezin van de Bos kwam jaren geleden vanuit het westen naar Delden. De zoons waren voetballers en meldden zich aan bij onze vereniging. De ouders waren kennelijk al gewend in het weekend  langs de lijn te staan. Zo dus ook hier. Dat zij de waarde van sportbeoefening hoog in het vaandel hadden staan werd niet alleen bij de overige supporters, maar ook in de bestuurskringen onderkend. Ook Bep had het geven van leiding in de vingers. Het karwei kon een aanvang nemen.

Bep trok ook de bekende stoute schoenen aan en maakte zich de karweitjes, die in de begeleiding van het jeugdvoetbal aan de orde komen, eigen. Speciaal de jongste garde had haar speciale aandacht. Vele jaren gaf zij op de meest sympathieke wijze stuur en leiding aan het welpenvoetbal.

Dat zij voor haar ijver tot lid van verdienste van onze vereniging werd benoemd wekte dan ook geen verbazing. Het was gewoon dik verdiend.

Bep bedankt voor de enorm sympathieke wijze waarop  jij je diverse taken in onze vereniging op je nam. Daar zullen we zeker nog eens dikwijls aan worden herinnerd.

Namens het bestuur, leden van verdienste en verder alle leden van Rood-Zwart wens ik hierbij haar man Ton, kinderen en kleinkinderen veel kracht en sterkte met het grote verlies.

Dat Bep moge rusten in vrede.