In memoriam Bennie van Dam

Het is met veel droefenis te moeten melden dat onze beste vriend en trouw lid van onze vereniging Bennie van Dam op 27 oktober jl. op de leeftijd van bijna 85 jaar vrij plotseling is overleden.

Bennie is opgegroeid in Bornerbroek waar hij actief lid was van de plaatselijke voetbalclub.

In het midden van de vijftiger jaren kreeg hij kennis aan Ine uit Delden en hij kwam daar in een gezin terecht waar, bij wijze van spreken, de Rood – Zwart vlag uit het voorraam hing. De broers van  de geliefde waren spelers in de 1e selectie en de vader was zelfs enkele jaren bestuurslid van de afdeling voetbal van onze toenmalige omnium vereniging. Dat Bennie ook het Rood  – Zwart shirt ging koesteren is dan niet moeilijk om vast te stellen. Bennie werd de gevreesde midvoor, thans spits geheten, van het 1e elftal. De mentaliteit die hij bij de wedstrijden aan de dag legde was van een prima gehalte. Dat betekende dat hij graag de wedstrijd wilde winnen maar dan wel op een sportieve wijze. Dat sierde hem in hoge mate.

Na zijn carrière als speler bleef Bennie actief voor onze vereniging. Voor de jeugdafdeling was hij de grote man. Als leider, scheidsrechter, trainer en EHBO-er was hij jarenlang voor de jeugdafdeling actief. Met hiernaast zijn lidmaatschap van meer dan 60 jaar kan worden vastgesteld dat we van een zeer trouw lid afscheid moeten nemen.

Dat Bennie werd onderscheiden met de zilveren speld , als lid van verdienste van Rood – Zwart, mogen we best vanzelfsprekend  noemen.

Bennie bedankt voor het vele werk die je voor Rood – Zwart hebt verricht.  Dat zal zeker in onze herinnering blijven voortleven. Namens het bestuur en leden van Rood – Zwart condoleer ik hierbij  zijn echtgenote Ine, kinderen en kleinkinderen van harte met het grote verlies en wens hen veel sterkte in de komende tijd.

Dat Bennie moge rusten in vrede.