In memoriam Annie Vos

Het was bekend dat Annie ernstig ziek was. Het bericht van  haar overlijden op 19 februari j.l. kwam dan weliswaar niet als een verrassing, maar het bracht bij allen die haar hebben gekend  wel grote tekenen van droefheid teweeg. Dit dus ook in de gelederen van Rood – Zwart.

 In haar familie en ook in die van wijlen haar man Frans  had de naam van onze vereniging veel betekenis. Dit niet alleen voor de actieve beoefening van de voetbalsport maar ook in bestuurlijk opzicht. Dat Annie dit als jongeling allemaal aan zich voorbij zag komen bracht haar gedachtewereld kennelijk tot de uiteindelijke slotsom om niet alleen aan het lijntje te gaan staan maar ook een bijdrage te leveren voor het verdere welzijn van onze pracht club.

Gedurende een reeks van vele jaren was zij actief in de keuken van ons clubgebouw en dat daar orde en netheid heerste was mede aan de inzet van Annie te danken. Voorts was zij een trouwe supporter van ons 1e elftal. Zelf vrij recent had zij nog naar de prestaties van “mijn cluppie”gevraagd.

In het algemeen gesteld was haar betrokkenheid bij het wel en wee van Rood – Zwart van grote waarde. Er bestaat nauwelijks twijfel dat zij dat aan ons allemaal zou willen doorgeven. Daar wordt met graagte nota van genomen.

Dat Annie voor haar inzet als lid van verdienste werd benoemd mag wel als vanzelfsprekend worden gezien.

Namens het bestuur, leden van verdienste, vrijwilligers en verder alle leden van onze vereniging condoleer ik de kinderen, kleinkinderen en verdere familie van harte met het grote verlies. en wens hen veel sterkte in de komende tijd.

Dat Annie moge rusten in vrede

Gerhard Bebseler.

Ter nagedachtenis en eerbetoon aan Annie Vos-Freriksen zal de eerst volgende thuiswedstrijd van ons eerste elftal met een minuut stilte beginnen. De vlaggen zullen dan halfstok hangen en de voetballers van Rood Zwart zullen de wedstrijd met een rouwband spelen.