In Memoriam Hennie ten Brummelhuis

Het contrast is groot. Na een uitbundig eeuwfeest nu te moeten mededelen dat onze beste vriend en zeer trouw lid van onze vereniging Hennie ten Brummelhuis  op 14 januari j.l. in de leeftijd van 80 jaar is overleden.

Wie kende Hennie niet? Na zijn actieve loopbaan als speler in diverse jeugd- en seniorenelftallen was hij jarenlang leider en scheidsrechter van die elftallen. en was hij  mede belast met de organisatie en  leiding van grote toernooien. Als gevolg van zijn grote ervaring werd hij zo’n dertig jaar geleden als wedstrijdsecretaris benoemd. Een functie waar ijver en nauwkeurigheid zeer belangrijk zijn. Dat was Hennie wel toevertrouwd.

Dat onze vereniging hem tot lid van verdiensten en erelid benoemde mag als vanzelfsprekend heten. Dat hieraan de gouden speld van de KNVB werd toegevoegd was meer dan verdiend. Hennie was er altijd als de belangen van Rood – Zwart daar om vroegen. Een karaktervolle man is van ons heen gegaan.

Namens het bestuur, ereleden, leden van verdiensten en verder alle leden van Rood – Zwart condoleer ik hierbij zijn echtgenote Suze, kinderen en kleinkinderen van harte met het grote verlies. Hen wordt veel kracht en sterkte in de komende tijd toegewenst.

Dat Hennie moge rusten in vrede.

Gerhard Bebseler