Gemeenteraad wenst huidige locatie Rood Zwart te continueren

Nieuwsbericht – 27 september 2023
Raadsbrede steun voor voetbalvereniging Rood Zwart
Gemeenteraad wenst huidige locatie Rood Zwart te continueren

De raad van de gemeente Hof van Twente heeft duidelijk aangegeven dat de huidige bestemming van het terrein van Rood Zwart voor de komende decennia gecontinueerd moet worden. CDA-Raadslid Arjan Mulder diende een motie in die door de hele raad werd gesteund. Voorzitter Robert Ros van de voetbalvereniging Rood Zwart is blij met deze raadsbrede steun: “Als het hoogste orgaan binnen de gemeente zich zo duidelijk uitspreekt, dan kun je daar redelijkerwijs niet om heen”.

Tijdens de raadsvergadering op dinsdag 26 september jl. heeft de volledige gemeenteraad van Hof van Twente ingestemd met een motie met betrekking tot de aangekondigde beëindiging van de erfpacht door Stichting Twickel. In de motie ‘Behoud Rood Zwart op terrein de Scheetheuvel’ wordt het college opgeroepen:

  1. De Raad op de hoogte te stellen van de ontstane situatie en de te nemen stappen die een einde moeten maken aan de onzekerheid over de toekomstige gebruiksmogelijkheden van het Rood Zwart terrein;
  2. In gesprek te gaan met Stichting Twickel en alles in het werk te stellen om op korte termijn te komen tot het verlengen van de huidige (onder)erfpacht constructie van het Rood Zwart terrein voor de komende decennia;
  3. De raad te informeren over mogelijkheden tot de eventuele onteigening van het Rood Zwart terrein de Scheetheuvel indien dat nodig zou zijn om de bestemming van het terrein te continueren.

De motie werd niet alleen gesteund door de voltallige gemeenteraad, maar ook door het College van Burgemeester en Wethouders. Met de woorden ‘Rood Zwart hoort thuis op De Scheetheuvel. Nu en in de toekomst!’, maakte wethouder Scholten meer dan duidelijk hoe de burgemeesters en wethouders in deze discussie staan.

Met deze glasheldere boodschap vanuit de gemeenteraad op zak, spreekt het college op 2 oktober a.s. met het bestuur van de Stichting Twickel. Het bestuur van Rood Zwart wacht de uitkomsten van dit gesprek vol vertrouwen af.

De volledige tekst van de motie is te lezen via deze link>>

Beelden van de bespreking van de motie zijn terug te zien via deze link>>