Gebruik sportaccommodatie tijdens corona crisis

Zoals bekend heeft Rood Zwart al haar activiteiten op sportpark De Scheetheuvel en in het Noaberhoes geannuleerd. We volgen hierin de richtlijnen van de overheid. Dit om de uitbraak van het coronavirus in te dammen.

Desalniettemin zien we dat de Deldense jeugd op eigen gelegenheid veel voetbalt op het kunstgrasveld. Normaal was dat al zo, maar nu de scholen vanwege de uitbraak van het coronavirus zijn gesloten, is dat nog veel meer het geval.

Wij krijgen hier veel bezorgde vragen over en we begrijpen dat. Als vereniging hebben we hierover nauw contact met de gemeente, die zich continu laat adviseren door het RIVM en de GGD in samenwerking met de Veiligheidsregio. Daar zit de deskundigheid die wij niet in huis hebben.

De gemeente heeft ons laten weten, dat het onder de huidige omstandigheden juist OK is, dat de jeugd van Delden gebruik maakt van het kunstgrasveld. Uiteraard gelden daarbij de maatregelen van het RIVM. Zoals: niet te grote groepen, blijf thuis als je je niet lekker voelt en houdt afstand van elkaar. Ook het veroorzaken van overlast is uiteraard niet de bedoeling. De gemeente ziet hier op toe.

Rood Zwart wil de overheid maximaal ondersteunen bij het indammen van het coronavirus en volgt dan ook haar beleid daarin. Mochten de omstandigheden ten aanzien van het gebruik van het kunstgrasveld wijzigen, dan zullen we daarover berichten.

Tot slot:

  • Wees zuinig op je gezondheid en die van anderen.
  • Houd je aan de richtlijnen van de overheid en het RIVM.
  • Neem je verantwoordelijkheid en help elkaar een handje.

Samen worden we deze crisis de baas!

Het bestuur van Rood Zwart.