Ereleden bieden herdenkingsboom aan

Onze ereleden wilden ons 100 jarig jubileum niet ongemerkt voorbij laten gaan. Zondag 16 april hebben ze een herdenkingsboom aangeboden. Een plataanboom en de bijbehorende plaquette werden 16 april, vóór aanvang van de wedstrijd Rood-Zwart 1 tegen Victoria’28 1, aangeboden aan clubvoorzitter Robert Ros.
Erevoorzitter Harry Dessens sprak daarbij uit dat een plataan op alle soorten grond kan groeien, maar het zeker bijzonder goed gaat doen op de vruchtbare grond van Rood Zwart. Voorzitter Ros dankte de 14 aanwezige ereleden en refereerde daarbij aan het clubmotto “Met Elkaar Voor Elkaar”. 
In het 100 jarig bestaan van de club zijn er in totaal 40 leden tot erelid benoemd. De 14 die vandaag aanwezig waren hebben een ingezamelde bedrag aan de club ter beschikking gesteld, om te investeren in de verbetering van de geluidsinstallatie rondom het hoofdveld.
De plataan zelf is aangeboden door Twickel.