Bestuur & commissies

De aansturing van alle geledingen binnen Rood Zwart vindt plaats onder eindverantwoording van het bestuur. Diverse commissies geven praktische invullingen aan de vele activiteiten welke plaatsvinden bij Rood Zwart.

Elke commissie heeft een voorzitter en secretaris.  Een commissie is in principe vertegenwoordigd in het bestuur. Dit geldt met name voor dié commissies waarbij regulier (maandelijks) overleg wenselijk is.

De overige commissies informeren het bestuur middels rapportage over de uitgevoerde handelingen.