Dankwoord

“Als het fluitje gaat is Rood – Zwart paraat”” is een tekst die voor komt in een lied dat bij een feestelijk gebeuren hoort. Weliswaar in gepaste vorm en ter wille van een pracht gebeuren wordt het fluitjesgedrag even voor dat van  een geluid, horende bij een deurbel, gewisseld. Dan staat de Rood-Zwart voorzitter Robert Ros voor de deur. Hij komt wat presentjes aanbieden . Het wordt in een bijgevoegd schrijven het 65 plus uitje genoemd.

De sinterklaastijd is een pracht tijd om middels een cadeau aan te geven dat onze vereniging het respect en waardering voor de ouderen hoog in het vaandel heeft staan. Juist dat siert de club. Door de jaren heen heeft ondergetekende ervaren dat vriendschap de basis vormt voor de prestatie. Het gezegde van “met elkaar voor elkaar” is nog van vrij recente datum. Het had al jaren geleden kunnen zijn aangegeven.

Wanneer ondergetekende vaak met het woord nestor wordt gepresenteerd dan verschaft hem daar, vanwege zijn hoge leeftijd, volgens de kenner het recht op gezette tijden nog van zich te laten horen. Dit zonder dat hem uitingen van hoogmoed kunnen worden aangewreven. Dat er woorden van dank uit de kelen van al onze oudere leden door de Deldense dreven galmen behoeft niet te worden bewezen maar is haast vanzelfsprekend. Dit te mogen aangeven streelt het gemoed. De trots op onze vereniging, die verder nog op velerlei wijze zijn waardevolle diensten voor onze sportgemeenschap bewijst, is niet weg te poetsen. Het vertrouwen in de naaste toekomst is groot.

Schrijver dezes maakt graag van de gelegenheid gebruik u allen, ondanks de bekende omstandigheden, prettige kerstdagen toe te wensen en een vooral gezond nieuwjaar.
Samen gaan we de nodige activiteiten ontwikkelen voor de viering over twee jaar van het 100 jarig bestaan  van onze vereniging.
Dat wil deze man nog graag meemaken. Hou hem met zijn allen nog even aan de praat.

Gerhard Bebseler