Dankwoord door Gerhard Bebseler

Op mijn leeftijd nog meemaken dat een droom werkelijkheid wordt. Zo zou ik de viering van het 100-jarig bestaan van mijn geliefde club Rood-Zwart het best kunnen omschrijven. Geen sentimenten die even de overhand krijgen. Nee, nuchtere werkelijkheid dus.
Ruim 80 jaar lidmaatschap van mijn club. Goede en slechte tijden wisselden elkaar af.

De waarde van sportbeoefening moest nog worden vastgesteld. Maar voor de “niendeur” van onze boerderij schopten we met de buurtjongens al als jonge kinderen tegen de bal. Tot we ons bij een echte voetbalclub mochten melden. Dat was dan Rood-Zwart.
Hoe de verdere ontwikkeling in zijn werk ging zult u over enige maanden in het jubileumboek kunnen lezen. Daarom kom ik nu met een grote sprong bij het heden terecht.

Al hetgeen op de receptie aan de orde kwam zal ik niet licht vergeten. En uiteraard zeker niet de overhandiging van de oorkonde, waarin ik door de KNVB werd benoemd tot lid van verdienste. Nooit over nagedacht dat dit mij ten beurt zou vallen, maar het gebeurt gewoon. Dat ik mijn steentje bij heb mogen dragen tot de prachtige club, die we nu zijn vervult mij uiteraard met trots. De inhoud van het clublied” zwarte broek en rode trui” is verder naar mijn mening veelzeggend.

Mijn dank is groot. Allereerst aan het bestuur, dat mij voor de onderscheiding heeft voorgedragen.
Verder aan de feestcommissie voor de organisatie van drie dagen feest en aan eenieder voor de felicitaties die bij me binnen kwamen.
Maar bovenal dank voor de fijne zorg en aandacht die ik bij het feestgebeuren van iedereen ondervond. Wat een klasse!

Kan ik die zorg, genegenheid en liefde met een paar woorden samen vatten? Ik heb de tekst al even in de oren van onze voorzitter Robert gefluisterd.

Dames en Heren, tot slot wil ik nog graag melden:

ROOD-ZWART IS VOOR MIJ DE PAREL VAN DELDEN

Gerhard Bebseler (NESTOR)