Dankbetuiging

Het is nauwelijks te bevatten dat de gevolgen van een noodlottig ongeval het levenseinde betekende voor mijn lieve vrouw Gerda Bebseler – Rupert.

Omringd door iedereen die mij een warm hart toedraagt zal ik de kracht vinden om zonder haar verder te gaan.

Dank aan jullie allemaal voor het hartverwarmende medeleven.

Gerhard Bebseler