Corona protocol Rood Zwart geldig vanaf 23-08-2020

Rood Zwart heeft voor het veilig kunnen sporten en ontspannen de volgende organisatorische maatregelen getroffen op sportaccommodatie De Scheetheuvel.

Eerste aanspreekpunt voor vragen rondom Corona over trainingen en wedstrijden Jeugd is Hans van Ooijen.

Eerste aanspreekpunt voor vragen rondom Corona over trainingen en wedstrijden Senioren is Peter Volmer.

Eerste aanspreekpunt voor vragen rondom de Corona procedures (melden van verdachte zaken, mogelijke besmettingen, etc) is Marije Pol.

We vragen iedereen zich aan de algemeen opgestelde en geldende regels te houden die door de overheid zijn opgesteld.

Met elkaar voor elkaar!

Algemene instructies veiligheid en hygiëne voor iedereen

Op het gebied van veiligheid en hygiëne worden alle betrokkenen door Rood Zwart via diverse kanalen (whatsapp, website, facebook, twitter, mail en mondeling) gewezen op de volgende instructies:

 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
 • Bij koorts boven de 38°C, (neus)verkoudheid, plotseling verlies van reuk en/of smaak, moeilijk ademen/benauwdheid of lichte klachten: blijf thuis en laat je z.s.m. testen en wacht de uitslag af. Als je 24 uur geen klachten meer hebt of een negatieve testuitslag, mag je sporten en weer naar buiten.
 • Bij een ziek gezinslid met koorts boven 38°C en/of benauwdheidsklachten: blijf thuis tot 24 uur nadat iedereen in het gezin klachtenvrij is en laat je z.s.m. testen en wacht de uitslag thuis af.
 • Blijft thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus; omdat je tot 10 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 10 dagen na het laatste contact.
 • Iedere persoon vanaf 18 jaar houdt 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden. Deze afstand geldt niet bij contact met kinderen tot en met 12 jaar.
 • Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet.
 • Was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden.
 • Vermijd het aanraken van je gezicht.
 • Schud geen handen.

Instructies rondom trainingen

 • Desinfecteer je handen voor- en na de training met de aanwezige middelen bij binnenkomst van het kleedgebouw.
 • Houd 1,5 meter afstand van elkaar, uitzondering hierop zijn:
 • personen die een gezamenlijk huishouden vormen onderling;
 • de afstand tot kinderen tot en met 12 jaar: dus onderling geen afstand en ook van deze kinderen tot leden van andere leeftijdsgroepen;
 • personen t/m 17 jaar alleen onderling;
 • tijdens een wedstrijd of training de spelers onderling, ongeacht de leeftijd.
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:
 • neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid;
 • verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • de trainers of leiders melden gevallen als genoemd bij punt 2 bij één van de corona aanspreekpunten.
 • Kleedkamers en douches kunnen gebruikt worden. Voor 18 jaar en ouder geldt, houd hierbij 1,5 meter afstand, met uitzondering van de afstand tot kinderen t/m 12 jaar;
 • Voor spelers vanaf 18 jaar geldt dat zij ook in de kleedkamer onderling 1,5 meter afstand van elkaar houden. Maak daarom binnen het team afspraken over hoe lang spelers voor- en na afloop van de training/wedstrijd gebruik mogen maken van de kleed- en doucheruimte.
 • Iedereen die niet in de kleedkamer hoeft te zijn mag de kleed- en doucheruimte niet betreden. Voor kinderen die nog niet zelfstandig kunnen douchen wordt toegestaan te helpen in de kleedkamer. De trainers of leiders begeleiden dit proces. Dus niet zonder overleg de kleedkamers betreden.
 • Gebruik de kleedkamerindeling zoals aangegeven op de borden en op de website staat vermeld.
 • Neem je eigen bidon mee met je naam erop en gebruik die tijdens wedstrijden en trainingen. 

Instructies rondom wedstrijden

 • Desinfecteer je handen voor- en na de wedstrijd met de aanwezige middelen bij binnenkomst van het kleedgebouw.
 • Houd 1,5 meter afstand van elkaar, uitzonderingen hierop zijn:
 • personen die een gezamenlijk huishouden vormen onderling;
 • de afstand tot kinderen tot en met 12 jaar: dus onderling geen afstand en ook van deze kinderen tot leden van andere leeftijdsgroepen;
 • personen t/m 17 jaar alleen onderling;
 • tijdens een wedstrijd of training de spelers onderling, ongeacht de leeftijd.
 • Het is toegestaan om met personen uit meerdere huishoudens in één vervoersmiddel te reizen naar uitwedstrijden of andere voetbalactiviteiten.
 • Reservespelers en teamofficials boven de 17 jaar moeten 1,5 meter afstand van elkaar houden, ook op de reservebank. Hiervoor worden extra stoelen geplaatst indien noodzakelijk.
 • Iedereen die niet in de kleedkamer hoeft te zijn mag de kleed- en doucheruimte niet betreden. Voor kinderen die nog niet zelfstandig kunnen douchen wordt toegestaan te helpen in de kleedkamer. De trainers of leiders begeleiden dit proces. Dus niet zonder overleg de kleedkamers betreden.
 • Voor spelers van 18 jaar en ouder geldt dat zij ook in de kleedkamer onderling 1,5 meter afstand van elkaar houden. Maak daarom binnen het team afspraken over hoe lang spelers voor- en na afloop van de training/wedstrijd gebruik mogen maken van de kleed- en doucheruimte.
 • Spreekkoren aanheffen, zingen, schreeuwen en aanmoedigen door toeschouwers is bij wedstrijden niet toegestaan.
 • Aanwijzingen geven door leiders en trainers aan spelers is wel toegestaan.
 • Toeschouwers vanaf 18 jaar houden 1,5 meter afstand tot elkaar en de sporters, met uitzondering van de afstand tot kinderen t/m 12 jaar of indien lid van een gezamenlijk huishouden.
 • Neem je eigen bidon mee met je naam erop en gebruik die tijdens wedstrijden en trainingen.