65-plus vrijwilligers vv Rood Zwart bezoeken Twickel tuinen

v.v. Rood Zwart  is trots op haar vele vrijwilligers. Om hen te bedanken voor hun tomeloze inzet organiseert ze ieder jaar een vrijwilligersfeest. Omdat de opkomst van de “ouderen” hierbij de laatste jaren wat achterbleef is er door voor gekozen voor hen een apart “leeftijd 65+” Vrijwilligersfeest te organiseren. Dat was in 2014 voor het eerst, en gezien de louter positieve reactie is besloten jaarlijks twee feesten te organiseren: 1 voor de oudere (leeftijd 65+) en 1 voor de jongeren (tot 65 jaar).

Zaterdag 16 september waren ruim 60 Rood Zwart (oud) vrijwilligers van 65 jaar of ouder bijeen in clubgebouw ’t Noaberhoes. Voorzitter Robert Ros gaf ze een warm welkom en bedankte hen voor hun jarenlange trouwe inzet. Echtgenote(n(s) van overleden Rood Zwart legendes. Oud bestuur/commissie sleden, scheidsrechters, schoonmakers, bar- en keukenpersoneel. Een aantal nog altijd actief bij de vrijdagmorgenploeg, een aantal nog als trouw supporter langs de lijn bij (klein) kind en/of het 1e. Een aantal die de laatste jaren niet meer bij de vereniging komen, maar dit zien als een jaarlijkse reünie om even gezellig bij te praten. Een bont gezelschap senioren, die zich op de een of andere manier allemaal verbonden voelen met de club. Ook de vrijwilligers van Franje en KBO Delden waren uitgenodigd. Zij zorgen dat wekelijks alle Noaberhoes activiteiten (o.a. samen eten en koken, kaarten, Franje middagen) worden georganiseerd. Allen genoten volop van een volledige verzorgde middag.
Na ontvangst met koffie met wat lekkers werd het tijd voor een mooie fietstocht. Het was prachtig fietsweer. Voor hen die niet mee konden fietsen stond de Franje bus klaar.

De 1e stop was dit keer bij de wagenmakerij v.d.  Barg aan het Bornse voetpad (recht tegenover kasteel Twickel, na plm 1 km links). Sinds 1872 heeft de familie van den Barg hier een mooie verzameling gereedschappen, waar men wagens en koetsen mee maakt die door paarden worden voortgetrokken. In een schuur is te zien op welke manier de bouw tot stand kwam. Een mooie plek om even te relaxen met een kop koffie, thee of andere consumptie. Ondertussen werd er gezellig bij gekletst, waarbij het natuurlijk vooral over voetbal zaken ging.

De 2e stop was een klein stukje verderop bij de tuinen van Twickel. Hier werd de groep in 3 groepen verdeeld en kreeg men een rondleiding door de prachtige aangelegde en goed onderhouden Twickel tuinen. Vele mooie foto’s werden er gemaakt. Bij terugkomst in ’t Noaberhoes stond er een warm buffet klaar. Onder het genot van een hapje en een drankje werden er vele anekdotes verteld en bleef het nog lang gezellig. Rainer Thelen bedankte het bestuur namens alle genodigden. Hij gaf o.a. aan “dat het uniek is dat een club dit jaarlijks blijft organiseren en oprecht trots te zijn om hier bij aanwezig te mogen zijn”

Bewegen en ontmoeten in een groene omgeving
Met ’t Noaberhoes zet Rood Zwart naast voetbalactiviteiten in op een brede maatschappelijke rol in de samenleving. “Mede door deze soort activiteiten kunnen we iets terug doen voor de Deldense gemeenschap” vertelt voorzitter Robert Ros. ”Gezien het succes van deze middag gaan we in de toekomst nog meer activiteiten voor deze doelgroep organiseren”. Dat er ook voor ouderen behoefte is aan dergelijke activiteiten blijkt wel uit de steeds betere opkomsten én het feit dat zich spontaan een aantal nieuwe leden heeft gemeld voor de huidige Noaberhoes activiteiten: koffie inloop, kaarten, bingo, biljarten, samen eten, samen koken, samen wandelen en jeu de boules. Voor meer info over deze activiteiten / opgave: belt u gerust eens met de coördinator Han Blanke: 06 – 511 588 66. De agenda staat elders in dit Hofweekblad.

Vrijwilligersfeest “jongeren”
Het vrijwilligersfeest voor de “jongeren” t/m 65 jaar is gepland in de maand november. De exacte datum volgt z.s.m.
Het Hoofdbestuur zal dan traditioneel de bardienst draaien, waarmee het thema “Met Elkaar, Voor Elkaar” wederom eer aan gedaan wordt. 
Voor alle info, zie www.roodzwart.nl