65-plus vrijwilligers Rood Zwart op bezoek bij Wendezoele

v.v. Rood Zwart  is trots op haar vele vrijwilligers. Om hen te bedanken voor hun tomeloze inzet organiseert ze ieder jaar een vrijwilligersfeest. Omdat de opkomst van de “ouderen” hierbij de laatste jaren wat achterbleef is er door voor gekozen voor hen een apart “leeftijd 65+” Vrijwilligersfeest te organiseren. Dat was in 2014 voor het eerst, en gezien de louter positieve reactie is besloten jaarlijks twee feesten te organiseren: 1 voor de oudere (leeftijd 65+) en 1 voor de jongeren (tot 65 jaar). I.v.m. corona kon dit in 2020 en 2021 helaas niet doorgaan, maar dit jaar was er eindelijk weer een mooie samenkomst. Zaterdag 18 september waren ruim 60 Rood Zwart (oud) vrijwilligers van 65 jaar of ouder bijeen in clubgebouw ’t Noaberhoes. Voorzitter Robert Ros gaf ze een warm en ze bedankte voor hun jarenlange trouwe inzet. Echtgenote(n(s) van overleden Rood Zwart legendes. Oud vrijwilligers, schoonmakers, bar- en keukenpersoneel. Een aantal nog altijd actief bij de vrijdagmorgenploeg, een aantal nog als trouw supporter langs de lijn bij (klein) kind en/of het 1e. Het was een bont gezelschap senioren, die zich op de een of andere manier allemaal verbonden voelen met de club. Ze genoten volop van een volledige verzorgde middag.

Na ontvangst met koffie en krentenwegge werd er nog even gewacht tot de 1e regenbuien voorbij waren. Toen was het tijd voor een korte fietstocht naar de Wendezoele, nabij kasteel Twickel. Voor hen die niet mee konden fietsen had de organisatie auto’s geregeld. Bij de Wendezoele werden groepen gemaakt, die uitleg kregen in en rondom het monumentale Erve Brinkcate. Ingericht als museumboerderij tussen de goed onderhouden akkers, tuinen, boomgaarden. Een heerlijke plek om het boerenleven van vroeger te ontdekken of even te relaxen met een kop koffie, thee of andere consumptie. Ondertussen werd er gezellig bij gekletst, waarbij het natuurlijk vooral over voetbal zaken ging.


Bij terugkomst in ’t Noaberhoes stond er een warm buffet klaar. Onder het genot van een hapje en een drankje werden er vele anekdotes verteld en bleef het nog lang gezellig. Ton van de Bos bedankte het bestuur namens alle genodigden. Hij gaf o.a. aan “dat het uniek dat is een club dit jaarlijks blijft organiseren en oprecht trots te zijn om hier bij aanwezig te mogen zijn”

Bewegen en ontmoeten in een groene omgeving

Met ’t Noaberhoes zet Rood Zwart naast voetbalactiviteiten in op een brede maatschappelijke rol in de samenleving. “Mede door dit soort activiteiten kunnen we iets terug doen voor de Deldense gemeenschap” vertelt voorzitter Robert Ros. ”Gezien het succes van deze middag gaan we in de toekomst nog meer activiteiten voor deze doelgroep organiseren”. Dat er ook voor ouderen behoefte is aan dergelijke activiteiten blijkt wel uit de steeds betere opkomsten én het feit dat zich spontaan een aantal nieuwe leden heeft gemeld voor de huidige Noaberhoes activiteiten: koffie inloop, kaarten, bingo, biljarten, samen eten, samen koken, samen wandelen en jeu de boules. Voor meer info over deze activiteiten / opgave: belt u gerust eens met de coördinator Han Blanke: 06 – 511 588 66.

Vrijwilligersfeest “jongeren”

Het vrijwilligersfeest voor de “jongeren” is traditioneel gepland in de maand november. De exacte datum volgt z.s.m. Het Hoofdbestuur zal dan traditioneel de bardienst draaien, waarmee het thema “Met Elkaar, Voor Elkaar” wederom eer aan gedaan wordt.   Voor alle info, zie www.roodzwart.nl