Vier onderscheidingen bij drukbezochte 100e jaarvergadering

Op maandag 13 november vond onze 100e algemene ledenvergadering plaats op de Scheetheuvel. Het was volle bak in het Noaberhoes. Deze bijzondere jubileum-editie werd door meer dan 120 leden bezocht. Nadat voorzitter Ros de vergadering had geopend, werd traditiegetrouw stilgestaan bij de leden die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen, gevolgd door een moment van stilte. Vervolgens was het woord aan penningmeester Hans Exterkate om het financiële jaarverslag over seizoen 2022 – 2023 toe te lichten. Daarnaast werd de begroting van het seizoen 2023 -2024 gepresenteerd. Rood Zwart is door de inzet van haar leden, de vrijwilligers en sponsoren een gezonde vereniging. Ondanks alle prijsstijgingen is het daardoor mogelijk de contributie op het oude niveau te handhaven. Dit kon uiteraard op waardering en instemming van de leden rekenen.

Uiteraard was tijdens de jaarvergadering aandacht voor de situatie omtrent de erfpacht van Twickel. Voorzitter Ros deelde nogmaals het standpunt van Rood Zwart in deze kwestie, zoals uitgebreid te lezen is op onze site en ons clubblad de VooRZet. Ook werd kort terugkoppeling gegeven van het gesprek met de gemeente, Twickel en Rood Zwart van begin november. Naast het uitwisselen van standpunten gaf wethouder Scholten tijdens dit gesprek duidelijk aan dat de erfpachtkwestie van Rood Zwart moet worden opgelost, voordat verder wordt gepraat over een nieuw Pact van Twickel. Dit voelt voor het bestuur van Rood Zwart als enorme steun in de rug.

Vervolgens was het aan Gerard Baake om de topscoordersbokaal voor het seizoen 2022 – 2023 uit te reiken. Voor de 12e keer op rij mogelijk gemaakt door Hotel Restaurant Seventer. De 3e plaats was voor Raymond Kenkhuis met 15 doelpunten. Wout Spanjer wist met 16 doelpunten beslag te leggen op de 2e plaats. Maar de winnaar van de Topscoordersbokaal 2022-2023 was Nick van den Ham met maar liefst 23 doelpunten!

Dit was tevens de laatste editie van de bokaal onder leiding van Gerard Baake, die het stokje zal overdragen. Gerard werd uiteraard hartelijk bedankt voor zijn jarenlange inzet.

Slotstuk en hoogtepunt van de avond was de uitreiking van maar liefst vier onderscheidingen, waarbij ook trotse familieleden aanwezig waren.

Zo is Vincent Kenkhuis benoemd tot Lid van Verdienste vanwege zijn jarenlange inzet voor Rood Zwart, onder andere als bestuurslid commerciële zaken en sponsoring en projectleider bij de bouw van het Noaberhoes.

Arjan Dijkmans is benoemd tot Erelid vanwege zijn jarenlange inzet voor Rood Zwart, onder andere als bestuurslid vanaf 2009 en voorzitter van de Technische Commissie.

Ook werd Henny Groothuijs benoemd als Erelid vanwege zijn jarenlange verdiensten voor Rood Zwart, onder andere als jeugdleider en uitvoerder van reparatie- en bouwwerkzaamheden en jarenlang lid van de vrijdagmorgenploeg. Hier is hij nog wekelijks actief.

Tot slot werd voorzitter Robert Ros verrast door zijn benoeming als Erelid van Rood Zwart vanwege zijn jarenlange inzet voor Rood Zwart, als voorzitter van Rood Zwart sinds 2010 en als drijvende kracht achter de sociaal maatschappelijke activiteiten binnen het Noaberhoes.

Hiermee kwam deze 100e editie van de algemene ledenvergadering van Rood Zwart tot een feestelijk einde, waarbij uiteraard nog lang werd nagepraat in ons Noaberhoes, onder het genot van een hapje en een drankje.