Groepscoƶrdinator

  • Is ondersteunend lid van de TC.
  • Is namens de TC aanspreekpunt voor de ouders en de leiders in de betreffende leeftijdsgroep.
  • Verantwoordelijk voor de communicatie tussen begeleiders, trainers en ouders.
  • Verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid omtrent wedstrijden.
  • Ondersteund de TC bij de indeling van de spelers over de jeugdteams in de betreffende leeftijdsgroep.
  • Ondersteunt de TC bij het aanstellen van leiders en trainers in de betreffende leeftijdsgroep.
  • Tijdsinvestering: 2 uur per week. Bij hoge uitzondering meer.

Voor meer info of het kenbaar maken van interesse, graag contact opnemen met:
-Bovenbouw: Guus Exterkate (Alg coƶrdinator bovenbouw)
Tel. 06-50235300, e-mail gexterkate19@gmail.com

-Middenbouw: Hans van Ooijen (Voorzitter TC)
Tel 06-46376203, e-mail hansooij@kpnmail.nl

-Onderbouw: Ben Visschedijk (Alg coƶrdinator onderbouw)
Tel: 06-22988450, e-mail benvisschedijk@gmail.com