Ledenadministrateur:

Clemens ter Horst / Saskia Ros
Dalkruid 28 7491 LM Delden
Telefoon: 06-42354353 / 06-48018326
E-mail: ledenadministratie@roodzwart.nl

 

Informatieboekje nieuwe leden Rood Zwart

Inschrijfformulier Lidmaatschap Rood Zwart

Aanvraag lidmaatschap v.v. Rood Zwart

Lidmaatschap bij voetbalvereniging Rood Zwart 

Ledenadministratie van v.v. Rood Zwart wordt beheerd door een ledenadministrateur die periodiek contact onderhoud met de penningmeester/bestuur.  De contributie voor het lidmaatschap van v.v. Rood Zwart zorgt voor een belangrijke financiële bijdrage in de clubkas. Het bestuur hecht er waarde aan om ‘kort op de bal’  te kunnen spelen. Daarom staat tijdens de maandelijkse bestuursvergadering ledenadministratie telkens vast op de vergaderagenda. 

 Contributie

Jeugd
(*1)

 Senioren

7 x 7 

 Steunend lid (*2)

 Kwartaal

 €   25,=

 €   40,=

€   20,= 

 

 Half jaar

 €   50,=

 €   80,=

€   40,=

 

 Jaar

 € 100,=

 € 160,=

 €   80,=

 €   30,=

(*1)   Welpen die lid worden van v.v. Rood Zwart betalen GEEN contributie. Gaat hij/zij over van de Welpen naar de JO-08: pas dan gaat de contributie in. Let op: wél aanmeldformulier invullen!

(*2)   Steunend lid neemt niet deel aan voetbalwedstrijden in KNVB competitieverband. v.v. Rood Zwart
         betaalt daarvoor géén bondscontributie aan de KNVB. Een steunend lid is formeel lid van
         v.v. Rood Zwart.
 

Aanmelden t.b.v. lidmaatschap:

Klik op Inschrijfformulier Lidmaatschap Rood Zwart >>>

 

Vrijwilliger worden?

 

 

Overschrijving van / naar:

Indien u zich aanmeldt bij v.v. Rood Zwart middels ingevuld aanmeldformulier en u bent nog lid van een andere voetbalvereniging, dient u een formulier verzoek om overschrijving veldvoetbal in te vullen. Samen met een ledenmutatiekaart (= een officieel KNVB document) dient u deze in te leveren bij de ledenadministrateur van v.v. Rood Zwart. Deze formulieren zijn verkrijgbaar bij ledenadministratie van de vereniging waar u vertrekt.
Wilt u overschrijving van Rood Zwart naar een andere vereniging, dan geldt dezelfde procedure. De betreffende formulieren zijn verkrijgbaar bij de ledenadministrateur van v.v. Rood Zwart. 
Aanvraag overschrijving dient uiterlijk vóór 15 juni van enig jaar bij de KNVB binnen te zijn. Zo niet, dan wordt de overschrijving door de KNVB niet in behandeling genomen.

Beëindigen  lidmaatschap v.v. Rood Zwart:

Beëindigen van het lidmaatschap van v.v. Rood Zwart kan alleen schriftelijk bij de ledenadministrateur. Opzegging lidmaatschap dient uiterlijk 15 juni  van enig jaar binnen te zijn. Wordt dit niet tijdig uitgevoerd, dient voor het volgende jaar alsnog de contributie te worden voldaan. In geval van onvoorziene omstandigheden beslist het bestuur. 

Graag tot ziens bij voetbalvereniging Rood Zwart.

 
 
Geen producten
Naar winkelwagen