Vrijdagmorgenploeg

14-10-2018

De zorg voor het onderhoud van onze sportaccommodatie neemt steeds grotere vormen aan. Niet zo vreemd met een nieuw clubgebouw en de grote ruimtes daar omheen. Ondanks flinke inspanningen van de huidige "ploegleden", gevormd door ouderen met zelfs tachtigers en een negentiger in de gelederen, kost het veel moeite het predicaat "zorgvuldig"overeind te houden. De goede wil ontbreekt nooit maar ijzer met handen breken is, gelet op de hiervoor aangegeven leeftijd van sommige leden, een reeds terzijde geschoven begrip.

Voor wakker worden behoef je niet altijd  in bed te liggen. Dat kan zelfs ook wanneer je b.v. deelneemt aan een door het bestuur van onze club georganiseerd uitje voor de ouderen waarvan wordt aangenomen dat zij nog met hart en ziel de doelstelling van onze vereniging willen ondersteunen . Wanneer ook daar door de voorzitter het onderhavige onderwerp wordt aangekaart,dan wordt schrijver dezes echt wakker en dan niet omdat gevoelens van dronkenschap een overheersende rol zijn gaan spelen. Dat dan het idee is geboren e.e.a. via onze website aan te kaarten mag duidelijk zijn.

Even in alle ernst. We beschikken over een pracht accommodatie De bedoeling is allereerst de jeugd van Delden middels de voetbalsport bij de karaktervorming te ondersteunen. Maar de multifunctionele doelstelling voor de bouw van ons Naobershoes is duidelijk aangegeven  Iedere Deldenaar kan en mag al dan niet via een vereniging of instelling van het gebouw gebruik maken.

Dat vergt uiteraard onderhoud en dat kan onmogelijk nog alleen door de oudjes met rood en zwart bloed in de aderen worden verzorgd. Daarom allereerst een oproep aan de hiervoor genoemde categorie vrijwilligers van wie de pit in hun lichaam nog niet is verdwenen. Van die categorie mag al niemand meer thuis blijven. Enkele uurtjes per week wat beweging is toch de roep die meermaals via de medische wereld en organen belast met gezondheidszorg tot vooral de ouderen wordt gericht? Maar met een multifunctionele gedachtegang mogen ook niet Rood - Zwart leden zich melden. Dat kan iedere vrijdagmorgen nabij het clubgebouw waar de leider Louis Bouwmeester je met een warm hart welkom zal heten.

Onze werkers van de vrijdagmorgen zijn zoals dus bekend op een vrij hoge leeftijd aanbeland. Verjonging is noodzaak  willen we niet over enkele jaren onder de bladeren der bomen worden bedolven. Dat is de nuchtere realiteit. Dus nu een goed voornemen niet langer vooruitschuiven.

Onze vrijwilligers staan, gelet op hun ijver bij de bouw van het clubgebouw, bij ieder rechtgeaarde Deldenaar in een hoog aanzien. Dat moet ook bij de wat ouderen een vervolg krijgen. 
Zie ook >>>

Dan nu melden s.v.p. (Louis Bouwmeester, tel.  074-3762614)

 
 
Geen producten
Naar winkelwagen